SVERIGE. På flera platser runtom i Sverige planerar kommuner nu att köpa bostadsrätter till nyanlända invandrare för närmare 100 miljoner kronor.

Det var i mars i år som regeringen och riksdagen beslutade att kommuner ska tvingas till att ta emot nyanlända invandrare, trots att kommunerna tidigare sagt nej. Kravet på kommunerna, i kombination med den rådande bostadsbristen, har lett till att kommunerna måste köpa bostadsrätter.

Mest köpbenägna har kranskommunerna i Stockholm varit. I Vallentuna kommer man att köpa 20 bostadsrätter för 39 miljoner kronor under 2016. I Täby räknar man med en kostnad på runt 30-40 miljoner kronor och grannkommunen Danderyd köpte förra året i 35 lägenheter till en kostnad på 32 miljoner kronor. De har även meddelat att de kommer att köpa in flera lägenheter i framtiden.

Sammanlagt rör det sig om redan spenderade och planerade ”investeringar” på närmare 100 miljoner kronor där även Lidingö, Härryda, Helsingborg, Nacka, Ekerö, Norrköping, Haninge, Kiruna och Staffanstorp har köpt lägenheter för att kunna inhysa invandrare.

I de flesta fallen ägs lägenheterna av kommunerna som i sin tur hyr ut dem med kontrakt som löper under kortare eller längre tid.

Källa:
Kommuner köper bostadsrätter till nyanlända för cirka 100 miljoner


  • Publicerad:
    2016-08-26 08:40