INRIKES. Idag beslutade regeringen om att svenska kommuner och landsting ska få 11 miljarder extra för att hantera tillströmningen av asylsökande. Den nya budgeten finansieras av lån.

Under torsdagen beslutade regeringen att svenska kommuner och landsting ska få en utökad budget för resten av 2015. Den nya budgeten ligger på 11 miljoner kronor och är finansierad av lån och mest kommer de kommuner som tar emot många asylsökare att få. Kommunerna får dock lov att använda pengarna även nästa år. Tidigare har regeringen haft som princip att alla nya satsningar ska täckas krona för krona.

— Ja det är självklart så att i ett exceptionellt läge, ja då ska man också kunna använda den flexibiliteten som finns i det finanspolitiska ramverket och låna. Och här är det ju så att det är väldigt bra att vi har halverat underskottet från de två procent vi hade förra året till en procent i år och det ger oss en helt annan möjlighet att finansiera det här med lån, säger finansminister Magdalena Andersson.

Vidare säger Andersson att det finns ytterligare resurser i budgeten till asylmottagningen och att besparingar på olika områden för att täcka upp för detta kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Hon säger även att det framöver kan komma att bli aktuellt att låna till nya reformer.

Förutom den nya budgeten till kommunerna har även Migrationsverket fått ett extra tillskott i kassan. Närmare en miljard kronor har de fått för att täcka upp kostnader för boende och ersättningar till asylsökare.

Källa:
Elva miljarder extra för att hantera flyktingkrisen


  • Publicerad:
    2015-11-12 18:55