SYRIEN. I Syrien och Irak har Islamiska staten drivits tillbaka den senaste tiden. Nu varnar dock en person som tidigare varit fängslad av al-Nusra för att en ny variant kan ligga i startgroparna.

Efter att Islamiska staten expanderade kraftfullt i samband med en rad offensiver under 2014 och 2015 har de nu tryckts tillbaka av sina motståndare. Nu varnar dock en person som tidigare varit fängslad av al-Nusra för att islamister växer sig starkare i nordvästra Syrien och att de hittills lyckats göra det relativt obemärkt.

Den amerikanske journalisten Peter Theo Curtis befann sig under två år i fångenskap, och det är med sina observationer som grund han nu varnar för en islamistisk nytändning. Eftersom området där dessa islamister ska ha sitt fäste gränsar mot Turkiet varnar han för Paris-liknande attentat i Europa.

Curtis, som är arabisktalande, anser inte att västmakterna förstår situationen och riskerna. Den rebellgrupp, som enligt honom nu reser sig, förfogar över stora mängder vapen och utrustning. Dessutom rekryterar gruppen mängder av personer som rest från Europa. Allt detta sammantaget får Curtis att bedöma gruppen som potentiellt mer farlig än Islamiska Staten.

Källa:

Rise of SECOND ISIS? Shock claim new terror group to replace al-Baghdadi cult near EUROPE


  • Publicerad:
    2017-03-14 19:45