SVERIGE. Enligt den åsiktsregistrerande organisationen Expos årsrapport för 2014 har aktiviteten hos nationella och nationalsocialistiska organisationer ökat markant.

motstandlever

I Expos årliga registrering av aktivism bland nationella och nationalsocialistiska organisationer kan man se ett positivt mönster. På tre års tid uppges antalet aktiviteter ha fördubblats.

— Det är enormt mycket fler aktiviteter. Bara på ett par års tid, på tre års tid, har det nästintill fördubblats. Så här mycket aktiviteter har vi aldrig sett, säger Anna-Sofia Quensel, svenskfientlig utredare på Expo.

I snitt spred organiserade frihetskämpar flygblad eller anordnade andra aktiviteter sju till åtta gånger om dagen. Jämfört med 2013 ökade aktiviteterna från 2 334 till 2 864 förra året. En ökning med 23 procent.

— Det som är det övervägande antalet aktiviteter är propagandaspridning. Det är alltså spridning av flygblad, att man sätter upp klistermärken, oftast på natten. Svenska Motståndsrörelsen sätter upp väldigt många banderoller till exempel, fortsätter Quensel.

Förutom propagandaspridning är det kampförberedande aktiviteter som fysisk träning och kampsportsträning samt sociala aktiviteter och föredrag som ökat mot föregående år.

I och med att Nationaldemokraterna lades ner förra året så minskade de kommunpolitiska aktiviteterna och det hölls även färre demonstrationer förra året jämfört med året innan.

Expo skriver att flest aktiviteter skett i Stockholm:

Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå ser vi att Stockholm kommer i topp med 240 aktiviteter, följt av 144 i Jönköping och 114 i Sundsvall. Göteborg kommer först på 11:e plats med 61 och Malmö på 37:e plats med 21 aktiviteter.

Om Motståndsrörelsens aktiviteter skriver Expo följande:

Svenska motståndsrörelsen, svenska delen av Nordiska motståndsrörelsen, har haft aktiviteter i samtliga län. Antalet aktiviteter ökade från 613 till 800 under året, varav 580 var propagandaspridning. Under året har rörelsen satsat mer på kampförberedande aktiviteter som nu ökat till 87 jämfört med 19 föregående år. Man har också haft fler föredrag, såväl interna som öppna för utomstående. Flest aktiviteter har genomförts i Stockholms län (205) därefter Skåne (95) och Dalarna (77).

[…]

Sedan 2011 har Svenska motståndsrörelsen ökat sina aktiviteter år för år. Årets ökning med 187 aktiviteter, eller trettio procent, är visserligen inte lika hög som den ökning som skedde mellan 2012 och 2013 men sedan 2008 har antalet aktiviteter mer än fyrdubblats.

Svenskfientliga opinionsbildare bland annat i Dalarna i form av kommunisten Göran Greider och liberalen Jens Runnberg förfasar sig över den ökade aktiviteten i deras län. Runnberg skriver att ”nu måste den ökade nazistiska aktiviteten i Dalarna bekämpas av alla anständiga partier”. Greider menar å sin sida att människor med andra åsikter än han själv inte ska få öva självförsvar:

Det som dock är verkligt oroande är att dessa rörelser, i synnerhet Svenska Motståndsrörelsen, alltmer sysslar med träningsläger där man bedriver ”självförsvarsträning”. Jag utgår från att Säpo har någorlunda koll på dessa verksamheter. Men nog är det märkligt att det inte ska gå att hitta lagrum som gör att polisen kan gå in och stoppa sådana träningsläger när de äger rum.

Källor:
Nazistisk aktivitet ökar i Sverige
Nazistisk aktivitet ökar i Sverige


  • Publicerad:
    2015-03-24 18:20