MASSINVANDRING Migrationsverket har aldrig avgjort så många ärenden som under 2022. Arbets- och studerandetillstånden ökade samtidigt som asylinvandringen fortsatte som vanligt.

Trots att de flesta partier i riksdagen utlovat en minskad invandring är detta inget som märkts hos Migrationsverket. I ett pressmeddelande uppger myndigheten att man under förra året slog nytt rekord i antalet avgjorda ärenden.

— Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid lägger vi mer resurser på bland annat arbets- och studerandetillstånd och mindre på asyl, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Kriget i Ukraina har förstås påverkat siffrorna, med 45 000 ukrainare som fick uppehållstillstånd i Sverige. Men en stor del av asylinvandringen kommer fortsatt från länder som Afghanistan, Irak och Syrien. 16 000 asylansökningar från andra länder än Ukraina inkom under 2022, vilket kan jämföras med 11 000 ansökningar under 2021.

Även antalet arbetstillstånd ökar och Migrationsverket avgjorde cirka 58 000 förstagångsansökningar om arbetstillstånd och cirka 30 000 ansökningar om att förlänga tillstånd under 2022.

— Vi har avgjort fler arbetstillståndsärenden under 2022 än tidigare. Parallellt har vi vidtagit åtgärder och anställt nya medarbetare för att effektivisera processen och komma tillrätta med handläggningstiderna i förlängningsärenden, säger Mikael Ribbenvik.

Man beviljade dessutom inte mindre än 77 000 ansökningar om svenskt medborgarskap.

— Det är också fler ärenden än tidigare. Vi har lyckats vända trenden och korta handläggningstiderna inom medborgarskap. Det tar vi med oss in i 2023, säger Mikael Ribbenvik.