MAT. 250 kilo sjukt kött från ett polskt slakteri såldes vidare till grossistföretag i Sverige.

Ungefär 250 kilo kött från sjuka djur har sålts vidare från ett polskt slakteri till grossistföretag i Sverige.

— Det handlar om fyra olika företag och samtliga är grossister, alltså företag som säljer vidare köttet, antingen till andra grossister, restauranger eller butiker, säger Louise Nyström på Livsmedelsverket.

Polska myndigheter misstänker att det polska slakteriet systematiskt köpt in sjuka djur som sedan slaktats utan godkänd besiktning av veterinär. Köttet har sedan märkts som godkänt och sålts vidare.

Livsmedelsverket anser sig dock ha kontroll på just detta parti kött, som kommer spåras upp så att det inte går ut till konsumenter.

Källa:
Polskt kött från sjuka kor sålt till Sverige


  • Publicerad:
    2019-01-31 00:35