MÅNGKULTUREN. Många statslösa personer uppehåller sig i Sverige utanför samhället. Trots utvisningsbeslut ”kan” de inte utvisas eftersom inget land vill ta emot dem. De flesta är palestinier.

Ett mycket stort antal palestinier och andra utlänningar lever statslösa i Sverige. Det är primärt Israels fel.

Professorn i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet Helena Lindholm säger till SVT att det enligt FN:s flyktingorgan UNHCR i slutet av 2015 beräknades finnas nästan 30 000 statslösa i Sverige.

De flesta av de statslösa är av palestinskt ursprung.

— [Det] uppstår ett limbotillstånd, säger Lindholm. De här personerna får enligt Migrationsverkets beslut inte lov att stanna i Sverige, men det finns samtidigt inget land att utvisa dem till. Då uppstår det som kallas praktiskt verkställighetshinder. De får inte stanna i Sverige men det finns heller inget land som tar emot dessa personer, fortsätter hon.

Förklaringen bottnar i historiska händelser då judiska och sionistiska styrkor anföll Palestina 1948 för att inrätta den blivande judiska staten Israel.

Detta ordnade Förenta Nationerna åt dem, först genom att vara krigsallians mot Tyskland, sedan en fredsallians för att upprätthålla den maktordning som uppnåtts genom världskrigen.

— Ett exempel kan vara att deras föräldrar kanske flydde från kriget 1948, till Gazaremsan, men tog sig sedan vidare till något land i Gulfområdet för att söka arbete och bättre levnadsomständigheter. De kanske då har flyktingstatus enligt FN men har levt hela sina liv i Gulfområdet men aldrig varit i Gazaremsan, och sedan utvisats från Gulfområdet för där har palestinier heller aldrig fått några medborgerliga rättigheter, säger Lindholm till SVT.

Problemet är att de är statslösa överallt.

— Men de kan inte åka till sitt ursprungsland, Palestina, kan inte ta sig till Gazaremsan och kan inte ta sig till länder i Gulfområdet, säger Helena Lindholm.

Den judiska staten är det primära problemet
SVT problematiserar inte att palestiniernas problem beror på judar i maktposition. Ett av problemen är att Israel ockuperar landet illegalt och förhindrar människors återflytt till palestinska områden.

Även Saudiarabien vill se ett fortsatt svagt Palestina, i synnerhet om det hjälper dem att tillsammans med Israel hota Iran. Därför bor många palestinier i bland annat Sverige, där de inte är välkomna ens av den svenska invandringsregeringen.

För att försvaga palestinierna som etnisk grupp vill heller inte Israel att andra länder ska hjälpa dem, så det passar Israels myndigheter bra att ingen gör det.

— De saknar då rättigheter som möjlighet att arbeta och leva fullvärdiga liv. De får då försöka bevisa om och om igen för Migrationsverket att de inte kan ta sig tillbaka. Och det finns inte heller några andra länder som tar emot dem. Det blir ett liv på marginalen, på gränsen. Ett enormt utanförskap och en enorm sårbarhet, berättar Helena Lindholm.

Källor:
Professorn: Statslösa palestinier hamnar i ett limbo
Peace doesn’t exist; neither do the Palestinians
Saudi Arabia ‘doesn’t care’ about the Palestinians as long as it can make a deal with Israel against Iran, says former Netanyahu advisor
Revealed – Saudis Plan To Give Up Palestine – For War On Iran
Israel’s refusal to grant Palestinian refugees right to return has fuelled seven decades of suffering
Wikipedia/Palestinian right of return
Nordisk Radio: Ledarperspektiv 28


  • Publicerad:
    2019-08-03 17:50