ENGLAND. I England har hälsomyndigheterna genomfört en ny undersökning som visar att över 5 700 flickor utsatts för könsstympning under året som gått. Det innebär fler än hundra i veckan.

Kvinnlig könsstympning är ett mångkulturellt problem i England.

Kvinnlig könsstympning är ett mångkulturellt problem i England.

En ny rapport som ”Health and Social Care Information Center” genomfört mellan April 2015 och Mars 2016, visar att så många som 5 702 könsstympningar har utförts på flickor som bor i England. Undersökningen är den första av dess slag som mäter årliga fall.

Kvinnlig könsstympning har varit olagligt i England sedan 1985 med en skärpning av lagen som kom 2003, ändå har aldrig någon fällts i domstol för brottet. 18 av dessa 5 702 fall har enligt rapporten genomförts i England och resten utomlands.

Av de flickor som har ett känt ursprungsland visar det sig att 90 procent kommer från Afrika, varav en stor del kommer från Somalia. Andra länder som visar ett stort antal flickor är Eritrea, Sudan, Nigeria och Gambia. Endast sex procent kommer från Asien.

Enligt tidigare undersökningar kring kvinnlig könsstympning så har man märkt ett mönster. Det är ofta så att familjen reser till hemlandet under sommarlovet och utför där operationen.

— Det är ett perfekt tillfälle för unga människor som blir tvingade att genomgå denna sorts operation, att få den utförd och också ha tid för dem att läka tills de kommer tillbaka till England för att återgå till skolan, säger Kam Thandi från välgörenhetsorganisationen NSPCC.

Källa:
British Doctors Faced With 5,700 Cases Of Female Genital Mutilation In One Year


  • Publicerad:
    2016-07-23 22:30