ÖREBRO. Nu har antalet nya rasfrämlingar som ska placeras i Örebro för 2017 bestäms. Det är landshövding Maria Larsson som tagit beslutet att cirka 500 nya rasfrämlingar ska få bostad i Närkes största stad. Förutom förtur till bostäder ska de även få genvägar ut i arbetsmarknaden och in i samhällslivet.

bildore

Bild från det mångkulturellt belastade området Vivalla i Örebro.

Under onsdagen fattade landshövdingen Maria Larsson beslut om hur många rasfrämlingar som tilldelas Örebro län under 2017. Sammanlagt handlar det om 763 nyanlända rasfrämlingar och av dessa ska 492 placeras i Örebro kommun. Beslutet fattades efter den nya bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars i år. Tanken med lagen är att göra genvägar för rasfrämlingarnas etablering i Sverige och bland de etniska svenskarna, bland annat genom att lättare få bostad, jobb och mer tillgång till samhällslivet i övrigt.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av rasfrämlingar och ensamkommande ”barn” samt hur många främlingar som redan vistas i kommunen. Hur många som ska anvisas fastställs i de så kallade läns- och kommuntalen och bygger på Migrationsverkets prognos om antalet ny rasfrämlingar som planeras anvisas för bosättning i kommun.

2016 års siffra för anvisningsbara platser var totalt 452 stycken. Under nästa år ökas alltså den siffran med 311 fler rasfrämlingar än föregående år.

— Historiskt sett har vi varit bra på att ta emot nyanlända i Örebro län och i de samtal jag haft med berörda kommuner så har vi fokuserat på hur vi ska lösa den här utmaningen. Det har varit ett arbete som förts i positiv anda och jag känner mig trygg med att vi ska klara detta, trots att antalet anvisningsbara platser ökat sedan förra året, säger landshövding Maria Larsson.

Vad Larsson menar med att ”vara bra på att ta emot rasfrämlingar” är oklart men en sak som är säker är att Örebro har drabbats hårt av massinvandringen och den tunga kriminaliteten som följt med. Från den mångkulturella förorten Vivalla i Örebro har runt 20 personer åkt och anslutit sig till IS. Därifrån har det även rapporterats om skjutningar, bilbränder, rån och misshandel. Inte bättre är det i förorten Oxhagen som har liknande problem.

Både Vivalla och Oxhagen tas upp i polisens rapport om de 55 värsta områderna i Sverige.

Källa:
Så många nyanlända kommer till din kommun 2017


  • Publicerad:
    2016-10-13 08:15