YTTRANDEFRIHET. Den kvinna i Jönköpingsområdet som i mars friades från hets mot folkgrupp har av Göta hovrätt fått sin friande dom omvandlad till tre månades fängelse.

Den 65-åriga Christina Öberg, tidigare aktiv i Sverigedemokraterna, åtalades i mars på åtta punkter för att på sociala medier ha skrivit om invandringen. Det anses vara bekräftat att hon använde uttryck där muslimer kallas ”svartmögel” och har ”intelligens på guldfisknivå”. Å ena sidan anser Öberg själv att muslimer inte är en folkgrupp, å andra sidan att de tillhör ett demografiskt spektrum med individer som väljer islam som politisk ideologi på grund av sin låga intelligens.

Det var den kriminelle före detta polisen Tomas Åberg som genom sitt företag Näthatsgranskarna, vilket uppbär offentliga medel för sin verksamhet, som polisanmälde Öberg. Jönköpings tingsrätt gav kvinnan rätt eftersom det inte gick att bevisa vem som hade publicerat inläggen och friade henne.

Den friande domen överklagades och nu har hon dömts till tre månaders fängelse av Göta Hovrätt. Påföljden anses vara den hårdaste hittills för åsiktsbrott. ”Åsiktsbrott” är en lekmannaterm som inte finns i juridiken. Enligt lagen handlar det om hatbrott. Lagstiftarna har försökt undkomma åsiktscensur genom att inte klassa yttranden av Öbergs typ som åsikter, utan som hatbrott. I praktiken är det dock samma sak: vissa åsikter faller under begreppet hat. Därför värderas människors åsikter politiskt och juridiskt, och det är därmed brottsligt att tycka fel.

Tidigare dömd

En försvårande omständighet för människor som ställs inför skranket är om de tidigare har bedömts vara kriminella. För två år sedan dömdes Christina Öberg för försök till utpressning. Den gången blev påföljden villkorlig dom, samhällstjänst vilken hon inte ville utföra, samt dagsböter. Trots att ”avtjänade straff” ska utgöra full botgöring för det dömda brottet, är det vanligt att domstolar bedömer åtalade hårdare om de tidigare är dömda och inte har en hög social position. En försvårande omständighet för Christina är att hon inte ville göra samhällstjänst efter domen om utpressningsförsök.

Inför tingsrättsförhandlingarna i mars spelade Öberg in en video där hon ger sin egen syn på det nu aktuella fallet och på faran med invandringen. Hon berättar också en del av omständigheterna då hon efter att hon ”bad” ett invandrargäng att flytta på sig så att hon skulle kunna komma fram med cykeln blev brutalt misshandlad. Videon kan ses nedan:


  • Publicerad:
    2018-09-30 14:15