TOTALFÖRSVARET 66 328 personer blev krigsplacerade under andra halvan av 2022. En ökning på 20 procent mot innan.

Enligt färska siffror från Pliktverket krigsplacerades 66 328 personer mellan 1 juni och 31 december 2022. Det är en ökning på nästan 20 procent på bara ett halvår.

Det är inte bara den offentliga sektorn som krigsplacerar sin personal, utan man ser en trend på MSB där privata företag som arbetar med samhällsviktig verksamhet även krigsplacerar personalen.

En krigsplacering innebär ofta att man fortsätter att arbeta med sina nuvarande arbetsuppgifter vid krig eller om regeringen beslutar om höjd beredskap eller aktiverar den allmänna tjänsteplikten .

– Det är svårt att ange en siffra om hur många krigsplacerade som till slut kommer behövas, men det blir betydligt fler än i dag. Och det är en positiv utveckling för totalförsvaret, säger Fredrik Stany, enhetschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB, till SVT.

Om tjänsteplikten aktiveras får man inte byta jobb, säga upp sig eller lämna landet.