ÅSIKTSBROTT. En 66-årig kvinna angreps fysiskt och svarade med att skrika ”jävla invandrare”. Nu döms hon till villkorlig fängelsedom och böter för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp.

moder-justitia

Bråket inträffade på Lidingö ishall under förra året. 66-åringen och hennes 62-årige bror var i ishallen för att åka skridskor. De har under en lång tid regelbundet åkt skridskor där och känner att de har ett visst ansvar för att upprätthålla ordningen i ishallen.

Två kvinnor, 44 respektive 50 år, besöker också ishallen och en av dem, 50-åringen, kliver in på isen utan skridskor vilket 66-åringens bror reagerar på. Han säger till kvinnan att det är ett brott mot reglerna.

Ishallsbråk ledde till kriminaliserad ordalydelse
Vad som händer sedan är svårutrett. De båda målsägande kvinnorna hävdar att 62-åringen avsiktligt kört in i den 44-åriga kvinnan och att 66-åringen själv knuffade den 50-åriga kvinnan när hon konfronterade henne för vad hennes bror påstods ha gjort. Tingsrätten har dock inte funnit dessa anklagelser styrkta.

66-åringen har gett en helt annan version. 50-åringen kom fram till henne och uppgav i aggressiv ton att hon skulle be om ursäkt för vad hennes bror skulle ha gjort. 50-åringen skällde och skrek och försökte även filma henne. Hon knuffade sedan omkull 66-åringen på isen. Ett vittne har uppgett att han såg 50-åringen bruka fysiskt våld mot den 66-åriga kvinnan genom att knuffa henne till marken, medan inga vittnen kan styrka det som 50-åringen påstår.

Stockholms tingsrätt menar att det var 50-åringen som startade bråket även om man ursäktar beteendet med att den 66-åriga kvinnan också ”antastat” angriparen när hon försvarade sig.

Vad som har framkommit är emellertid att såväl [50-åringen] som [66-åringen] inlåtit sig i ett bråk och att det varit [50-åringen] som i vart fall inledningsvis tagit initiativet till detta genom att söka upp [66-åringen] på isen, låt vara att hon anser sig ha haft goda skäl till detta. De har skrikit och dragit i varandras kläder. De har alltså i viss mån båda handgripligen antastat varandra.

I samband med att den 66-åriga kvinnan och 50-åringen skrek och drog varandra i kläderna ska den nu dömda kvinnan i affekt ha skrikit ”jävla invandrare”. Både 50-åringen och 44-åringen är av uzbekiskt ursprung och hade vid besöket i ishallen huvudbeklädnad på sig.

Åklagaren: Brott som drabbar invandrare är automatiskt kränkande på grund av etniskt ursprung
Kammaråklagare Daniel Jonsson menar att den 66-åriga kvinnan har ”uttalat sig nedsättande om befolkningsgruppen invandrare” när hon skrikit ”jävla invandrare”. I stämningsansökan menar kammaråklagaren även att de påstådda knuffarna mot de uzbekiska kvinnor, brott som alltså inte kunde styrkas i tingsrätten, haft ett motiv att kränka på grund av kvinnornas etniska ursprung. Noterbart är att 66-åringens bror också haft ett sådant motiv trots att han aldrig uttalade något med anspelning på etnicitet.

Att svenskar ska förmodas ha ett motiv att kränka på grund av etnisk tillhörighet när offret råkar vara invandrare går emot vad kammaråklagare Daniel Jonsson tidigare har sagt. Jonsson gjorde sig ett namn 2014 när han utifrån politiska åsikter underlät att yrka på utvisning för en somalier som våldtagit en svensk kvinna till döds och även våldtog en annan kvinna. Som motivering angav Jonsson då att somaliern lika väl skulle kunna begå brott i Somalia och att han såg svenska och icke-svenska offer som lika värda.

”Jävla invandrare” inte ringa brott – döms till fängelse
Tingsrätten har gått helt på åklagarens linje i den del som rör åtalspunkten ”hets mot folkgrupp”. Bland annat menar man att paragrafens ”annan sådan grupp av personer” även ska innefatta invandrare och att uttalandet anses ha spritts till ”mer än ett fåtal” när det enligt målsägande och vittnen handlat om uppemot tio personer.

Begreppet invandrare är en ”annan sådan grupp av personer” som omfattas av paragrafen. När det gäller spridningen ska meddelandet nå en grupp människor som utgör mer än ett fåtal. Målsägandena och vittnena har berättat att det varit uppemot tio personer som mest direkt närvarande vid bråket, inkluderande [MÅLSÄGANDE] och de båda tilltalade.

Den 66-åriga kvinnan är sedan tidigare ostraffad och tingsrätten bedömer att det inte finns anledning att tro att hon ska göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Brottet ska dock inte ses som ringa utan hon ska dömas till villkorligt fängelsestraff och dagsböter 40 å 50 kr, meddelar rådmannen Bertil Sundin å tingsrättens vägnar.


  • Publicerad:
    2016-10-30 01:00