HISTORIA. Japan ville desperat ha fred med USA och Nationernas Förbund redan 1943. Detta ignorerades av USA som bombade Hiroshima 6 augusti 1945.

Efter bombningen av Hiroshima. Foto: Public Domain.

Idag är det 75 år sedan USA bombade den japanska staden Hiroshima. Uppemot 120 000 japaner mördades i anfallet avsett att uppvisa en skrämmande militärmakt. De som inte dog omedelbart vid bombningen, brändes till döds under rasmassorna av nedbrända trähus och pappersinnerväggar.

USA:s nationalarkiv i Washington, D.C. har dokument som visar att Japan försökte förhandla med USA om fred redan 1943. USA brydde sig inte om att möta Japans fredsansträngningar.

Ett telegram som skickades 5 maj 1945 av den tyske ambassadören i Tokyo och hejdades av USA klargjorde att japanerna var desperata att söka fred, inklusive att göra ”kapitulation även om villkoren var hårda.” Inte heller detta brydde sig USA om; man hade redan under våren 1945 bestämt sig: De massiva brandbombningsräder mot japanska städer som hade påbörjats i mars 1945 skulle fortsätta.

De allierade var väl tränade för dessa brandbombningar. I februari samma år hade bland andra den tyska staden Dresden utsatts för samma behandling. På grund av att tyska städer i mycket större utsträckning var byggda i sten än de japanska trästäderna, ser dessa på fotografier inte riktigt lika demolerade ut som sina japanska motsvarigheter, men terrorn mot de tyska och japanska folken var densamma i dessa brandbombningar.

Syftet med bombningarna: Maximal terror och skräck
Militära ledare i USA skapade mellan april och juni en lång lista över japanska städer från vilken man skulle välja terrorbombningsmål. Kriterierna för de slutgiltiga terrorbombningarna av Japan var tre: Städerna skulle vara stora för maximal effekt och för att man skulle kunna döda så många civila människor som möjligt; för det andra behövde de ha ”högt strategiskt värde”, vilket innebär militära installationer av något slag; och för det tredje behövde de ha undgått USA:s pågående brandbomningsräder som hade inletts i mars och bland annat riktats mot Tokyo.

Syftet med USA:s bombningar var då, som idag, att sprida skräck varhelst det är till nytta för USA och dess allierade stater.

Värt att notera är att USA inte ens brydde sig om sina egna kriterier. Staden Nagasaki som bombades tre dagar efter Hiroshima hade inget strategiskt värde alls. Endast ett fåtal japanska städer mötte kriterierna: Kyoto, Hiroshima, Kokura, och Niigata.

När USA:s förre president Barack Hussein Obama år 2016 besökte Japan för att hålla ett tal inför överlevare efter bombningen av Hiroshima, vägrade han att be om ursäkt för terrorbombningen.

Barack Obama är den amerikanske president i historien som har flest dagar i krig mot andra länder under sin ämbetsperiod på sitt samvete. Trots detta tilldelades Nobels fredspris, för säkerhets skull redan efter bara tolv dagar som president.


  • Publicerad:
    2020-08-06 12:00