MÅNGKULTUREN. Enligt en undersökning gjord av Rebecca Weidmo Uvell går nu nästan alla pengar från äldreförsörjningsstödet till utlandsfödda åldringar.

En afghansk kvinna som kan få äldreförsörjningsstöd i Sverige. (CC0)

Antalet personer i Sverige som får äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och som är utlandsfödda har stigit rejält under de senaste tio åren, rapporterar Rebecca Weidmo Uvell.

För att förtydliga vad ÄFS är, påpekar hon att det är som ett socialbidrag till äldre som under sitt liv inte har haft tillräckligt stor pensionsgrundande inkomst.

För tio år sedan var det 13 467 individer med utländsk bakgrund som levde på ÄFS. För i år gäller att till och med augusti 2020 är det 26 835 personer.

Det är en fördubbling på tio år.

År 2010 gavs 82 procent av allt äldreförsörjningsstöd till utlandsfödda. Idag är det 95 procent. Det innebär att nästan alla ÄFS-pengar idag går till personer som inte har betalat skatt i Sverige.

Rebecca Weidmo Uvell noterar att de flesta som erhåller ÄFS kommer från Irak och Syrien, men också att afghaner har seglat upp som en stor mottagare av ÄFS. Detta finner Weidmo Uvell märkligt med tanke på att det är ”barn” som har flyttat till Sverige under den senaste och pågående vågen av utomeuropeiska invandrare till Sverige.

Det handlar om en trefaldig ökning av ÄFS till afghaner mellan 2010 och 2019.

Förklaringen torde dock vara att begreppet ensamkommande inte är detsamma i politisk mening som i reell mening: En afghan kan enligt regelverket ha varit ”ensamkommande” även om han har rest hit med sin mormor, men utan gemensamma resehandlingar och om de inte bor på samma adress i Sverige.

Enligt Rebecca Weidmo Uvell finns det fler problem med pensionssystemet som de utrikes födda kan utnyttja. Enligt reglerna får den som utlandsfödd dessutom garantipension enligt ett undantag, som införts tidigare.

Detta innebär att en rasfrämling som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande – inklusive anhöriga – har den personen inte bara rätt till garantipension, utan även rätt att tillgodoräkna sig 40 arbetsår i Sverige; även om invandraren inte har arbetat en enda dag i Sverige.

Med nya domslut, som det nyligen uppmärksammade domslutet med en senegales som påstår sig vara homosexuell och får stanna i Sverige på grund av ”låg intellektuell kapacitet”, samt EU:s nya tvingande ”solidaritet” för länder att importera rasfrämlingar från tredje världen, gör att invandringen av rasfrämlingar ytterligare kommer att öka.

Denna situation innebär att andelen ÄFS till utlandsfödda kan väntas öka ytterligare.


  • Publicerad:
    2020-09-24 17:00