ABSURDISTAN. Lunds kommun har beslutat att personer som återvänt till Sverige efter att ha stridit för terrororganisationen IS ska integreras in i det svenska samhället. Detta genom att hjälpa dem med bland annat körkort, skuldsanering och bostadsbidrag.

Runt 140 främlingar som rest till Syrien och Irak och stridit för terrororganisationen IS har anlänt till Sverige och då har Lunds kommun beslutat att dessa ska integreras in i det svenska samhället genom att få extra förmåner. Bland annat ska de få hjälp med körkort, skuldsanering och bostadsbidrag. De ska även få hjälp med att få arbete.

— När det här ämnet kom så tänkte vi först ”Oh gud, hur ska vi hantera detta”, men ganska snabbt kom vi på att vi ska hantera detta på samma sätt. Det här är oro som vilken annan oro som helst, säger säger Anna Sjöstrand, som är samordnare mot våldsbejakande extremism i Lund.

Kommunen menar att de ska göra en utredning av personen som kommit till Sverige efter att ha stridit för IS. Efter utredningen av personens behov kan kommunen hjälpa till med boende, sysselsättning eller försörjning. Detta arbetssätt får stöd i en rapport från den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Christoffer Carlsson, författaren till rapporten, påstår att IS-soldaterna oftast kan komma att behöva stöd.

— Det är en rakt igenom social, ekonomisk och materiell fråga. Du behöver kunna återintegreras på arbetsmarknaden, du behöver kanske ha körkort, skuldsanering och tak över huvudet. När individer lämnar vill de lämna till något annat, har man inte resurser till det så är det svårt att förverkliga det, säger han.

Förra året fick Lunds kommun mycket kritik efter att de ordnade en praktikplats åt en man som varit och stridit för IS. Detta är dock något som Anna Sjöstrand inte tycks hålla med om.

— Det kanske finns en sådan kritik, men för mig är det svårt att tänka i de banorna, man får ju samma hjälp som övriga som söker hjälp hos oss. Vi kan ju inte säga att för att du gjorde ett felaktigt val så har du inte rätt att komma tillbaka och leva i vårt samhälle, säger hon.

Källa:
Kommuner förbereder för avhopp från våldsbejakande extremism


  • Publicerad:
    2016-10-21 09:40