POLITIK. Mikael Damberg, Säpo och Center mot våldsbejakande extremism inkluderar nu även SD och alternativa medier i det ”högerextrema terrorhotet”. All systemkritik har blivit ”högerextrem accelerationism”.

Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet (CC BY 3.0).

Nypublicerade rapporter från Säkerhetspolisen (Säpo), Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och artiklar från vänsterextrema Expo flyttar nu fram positionerna i repressionen mot regimkritiker. 

Genom en kombination av lögner och ett förvridet guilt by association-resonemang påstår man att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer, något som sägs leda till att både säkerhetshoten och risken för terrorattacker mot Sverige har ökat.

Genom att själva sudda ut denna gräns anser sig nu dessa samhällsviktiga institutioner kunna inbegripa samtliga systemkritiska alternativmedier ”på högerkanten” och Sverigedemokraterna (SD) i den våldsbejakande högerextrema miljön.

Detta är en definitionsglidning som ligger väl i tiden – samtidigt som regeringen förbereder lagförslag om förbud mot samröre med rasistiska och terrorklassade organisationer. Svenska Dagbladet (SvD) skriver i en ledare:

Att det finns en öppen dörr mellan så kallade alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser är välkänt … framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Alternativmedierna släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter.

Som ett bevis för att SD har suddat ut gränsen mot de ”rasistiska” alternativmedierna anges en Tweet av Jimmie Åkesson i december 2020:

I en debattartikel i Aftonbladet idag skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) att händelserna vid Kapitoleum i Washington i januari och terrordåd utförda av ensamagerande gärningsmän runtom i världen måste inkluderas i det svenska högerextrema hotet:

Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Quanon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism.

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka.

Det sluttande planet är uppenbart: genom att människor delar världsbild på internetforum ”finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism”; säkerhetshotet mot Sverige ökar eftersom antalet sympatisörer ”utanför den våldsbejakande högerextrema miljön”  ökar.

Damberg och regeringen lanserar därmed narrativet att inte bara farliga alternativmedier utan även invandringskritiker, nationella opinionsbildare och andra bekymrade medborgare i sociala medier ska inkluderas i den högerextrema hotbilden.

Accelerationism
I en rapport med titeln Våldsbejakande högerextrem accelerationism publicerad i januari 2021 går även CVE på linjen att fältet för vilka som utgör ett hot mot rikets säkerhet måste vidgas. Man skriver bland annat:

Accelerationism kan beskrivas som en politisk strategi som bygger på grundtanken att samhällsutvecklingen följer ett ideologiskt förutbestämt schema mot undergång. På senare år har accelerationismen fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. På onlineplattformar sprids budskapet att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld.

Högerextrema accelerationister grundar ofta sin världsbild på rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier. Ett särskilt populärt narrativ är att det pågår ett folkutbyte (”great replacement”) i väst. En hemlig global judisk elit tros försöka utrota den ”vita rasen” genom massinvandring och mångkultur.

Vad kan då CVE anföra för exempel som belägg för sina påståenden? Jo, återigen ensamagerande oorganiserade personer runtom i världen som utfört våldsdåd. Man påstår att ”svenskar tycks i betydande grad röra sig på onlineplattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas”. Är det ett hot mot Sverige? CVE svarar:

I Sverige har accelerationister uppmärksammats i samband med ett mordbrandsattentat mot en minkfarm i Sölvesborg hösten 2019.

Pandemin accelererar censuren
De slutsatser som regeringen, Säpo, NCT och CVE enhälligt drar av allt detta är att våld och terror från högerextrema inspireras av inlägg och artiklar från människor utanför den våldsbejakande miljön som uttrycker åsikter som är systemkritiska, och därför bör även dessa förhindras eller förbjudas. Mer censur och hårdare bevakning.

Den uppenbara slutsatsen för oss andra blir naturligtvis att det är är systemets panikslagna repression mot kritik som utgör den verkliga accelerationismen. Snart kanske det räcker med att ha surfat in på en sida med systemkritiskt innehåll för att bli registrerad som våldsbejakande högerextremist.

NCT skriver i sin rapport att ”den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna” och ”säkerhetshoten mot Sverige”. Det är snarare så att den pågående pandemin bidrar till att accelerera staternas kontroll över medborgarna och begränsningar av yttrandefriheten.


  • Publicerad:
    2021-03-30 12:10