De senaste tecknen tyder på att den nuvarande utformningen av ACTA-avtalet kommer att röstas ned av EU:s parlament 4 eller 5 juli. Utskottet för internationell handel (INTA) röstade ner förslaget i förrgår och hittills har, enligt varierande uppgifter, någonstans mellan 2.4 och 2.8 miljoner underskrifter mot avtalet samlats in av organisationen Avaaz. Bland de som officiellt stöder avtalet finns den största partigruppen, det konservativa EPP som innehar 11 av 30 platser i INTA. De får p.g.a. denna linje skarp kritik på gräsrotsnivå.

Från högsta ort finns givetvis stöd för förslaget. EU-kommissionen skickade in Karel De Gucht för att propagera för förslaget strax innan INTA golvade det. Det verkar finnas tendenser till att förslagets anhängare vill att omröstning ska ske anonymt, troligen för att slippa karriärmord. Detta har omöjliggjorts tack vare den stora närvaron av press och aktivister. Den enda ordinarie svenske ledamoten Christofer Fjellner (M), som också är positiv till förslaget har enligt alla, uppgifter velat skjuta på omröstningen tills dess att en domstol avgjort om det förenligt med EU:s fördrag, ett förslag som även det röstades ned.

Vi har alltså antagligen att förvänta oss ett nej även i EU:s parlament, men också att ACTA:s anhängare troligen kommer omgruppera och skriva om förslaget för att försöka igen senare. Överlag är dessa nyheter om motstånd till överstatlig bevakning glädjande för alla frihetsälskare och patrioter.

Relaterat:

Vad är ACTA?


  • Publicerad:
    2012-06-23 22:12