Dagens datum 19 mars: 1912 föddes Adolf Galland, en tysk stridsflygare och en av de högst dekorerade och yngsta generalerna under kriget.

Galland, Adolf - GeneralleutnantAdolf Galland föddes 19 mars 1912 i Westerholt. 1927 startade Gallands livslånga intresse för flygning, då en grupp flygintresserade startade en glidflygningsklubb i Borkenberge. Den unge Galland fick sitt första flygcertifikat vid 17 års ålder. Han visade sig vara en skicklig pilot och blev även instruktör i glidflygningsklubben. Efter sin examen från gymnasiet i februari 1932, var Adolf Galland en av tjugo personer som fick börja vid det nystartade Luft Hansas flygskola. Under 1933 och 1934 deltog Galland i de hemliga träningsprogrammen för stridsflygare som bedrevs både i Tyskland och i utlandet. Galland fick sin militära grundutbildning i armén, sin första stationering i det nystartade Luftwaffe fick han 1 april 1935 då han som löjtnant kommenderades till Jagdgeschwader 2.

Under sina första år i Luftwaffe skulle Galland råka ut för flera allvarliga olyckor. I oktober 1935 kraschade han sitt plan under en övning och ådrog sig allvarlig skador. Läkarutlåtandet efter olyckan menade att Galland på grund av sina skador inte kunde flyga mer, men en högt uppsatt vän kunde hemlighålla läkarrapporten så att Galland kunde fortsätta sin karriär i Luftwaffe. I april 1937 anmälde Adolf Galland som frivillig till Kondorlegionen, som Oberleutnant skulle han tjänstgöra i Jagdgruppe 88. I Spanien flög han över 300 stridsuppdrag i flygplanet He-51, de flesta som markunderstöd. För sin tid i Spanien fick han utmärkelsen Spanska korset i guld med svärd och diamanter.

He-51

Heinkel He 51

När kriget bröt ut i september 1939 var Adolf Galland stationerad vid Lehrgeschwader 2, utrustat med det omoderna Henschel Hs 123, enheten användes som markunderstöd till de snabbt framryckande pansartrupperna. Den 13 september dekorerades Galland med Järnkorset andra klass, en vecka senare drogs ett antal flygenheter bort från fronten, däribland Lehrgeschwader 2.

Henschel Hs 123

Henschel Hs 123

Efter närmare 400 stridsuppdrag i omoderna markattackplan ville nu Galland få flyga de moderna Bf 109 jaktflygplanen och han ansökte om förflyttning till ett jaktförband på grund av medicinska skäl. Galland menade att han led av reumatism på grund av de omoderna flygplanen som saknade heltäckande cockpit. Han fick sin vilja igenom den 10 februari 1940, då han förflyttades till Jagdgeschwader 27. Under sin första tid vid det nya förbandet tränade Adolf Galland med Werner Mölders, som var en av Tysklands skickligaste jaktflygare. Under patrulluppdrag vid den franska gränsen fick Galland träning med Bf 109 och erfarenhet i jaktstrid.

Messerschmitt Bf 109

Messerschmitt Bf 109

Den 12 maj, två dagar efter den tyska offensiven mot Frankrike hade inletts, vann Adolf Galland sina första tre luftsegrar. Inom ytterligare en vecka vann han fyra luftsegrar till och belönades med Järnkorset av första klass den 22 maj. I början på juni 1940 placerades Galland som befälhavare för eskaderns tredje grupp och i den befattningen fortsatte han under slaget om Storbritannien. Under augusti 1940 dekorerades Galland, som då hade befordrats till major, med riddarkorset. Samma månad fick han även befälet över Jagdgeschwader 26 . Den 23 september blev Adolf Galland den tredje personen i den Tyska krigsmakten som fick utmärkelsen riddarkorset med eklöv. Innan året tagit slut hade Galland befordrats till överstelöjtnant och vunnit 57 luftsegrar och var då den mest framgångsrika jaktpiloten i världen.

Under det kommande året var Jagdgeschwader 26 en av två jakteskadrar som fortfarande var stationerade vid kanalkusten, och där fortsatte Gallands framgångar i oförminskad takt. När han vann sin 70e luftseger i juni 1941 blev han som förste soldat dekorerad med svärd till sitt riddarkors. Efter hans gode vän Werner Mölders förolyckats i november 1941, blev Adolf Galland utsedd till chef för hela Luftwaffes jaktflyg. Han hade då vunnit 96 luftsegrar och var så framgångsrik att man från överkommandot ansåg att Galland var för värdefull att ha kvar i fronttjänst. Under januari 1942 skulle Adolf Galland dekoreras ytterligare en gång, med den då högsta utmärkelsen som fanns, järnkorset med eklöv, svärd och diamanter. En månad senare befordrades Adolf Galland, då 30 år gammal, till generalmajor. Han var då den yngste generalen i hela den tyska krigsmakten. Under de kommande åren fortsatte Galland sitt jobb med att leda det tyska jaktflyget, han testflög nya flygplan och försökte skaffa fler resurser till sitt vapenslag. I sin strävan att gynna sitt eget vapenslag kunde han vara väldigt frispråkig och detta satte honom ibland i problem med sina överordnade, detta var dock inte något som bekymrade Galland.

När han 1943 provflög jetplanet Me 262, insåg han snabbt den potential som fanns med denna nya teknik. Under 1944 intensifierades de västallierades terrorbombning av de tyska städerna, Galland hade på grund av de stora förlusterna av kvalificerade jaktpiloter och en stor brist på flygplan och drivmedel svårt att försvara landet, vid denna tidpunkt hade de västallierade ett numerärt övertag på 8-10 mot 1. I november detta år befordrades Galland till generallöjtnant.

galland4

I januari 1945 blev Adolf Galland avsatt från sin post som chef för jaktflyget sedan han protesterat mot att viktigt jaktflyg togs från försvaret av riket till understöd till markoffensiven i Ardennerna. Vissa personer i krigsledningen ville ställa Galland inför rätta för förräderi, men när detta kom till Adolf Hilers kännedom beordrade han att ”detta nonsens skulle upphöra”. Från sin husarrest fick nu Adolf Galland kommandot över en enhet med Me 262 jetflygplan och till denna enhet valde han ut de bästa piloterna Tyskland hade att erbjuda; Johannes Steinhoff, Erich Hohagen, Heinrich Bär och Gerhard Barkhorn. Som generallöjtnant vann Adolf Galland ytterligare åtta luftsegrar, (varav sju i Me 262) hans totala antal segrar låg nu på 104, alla vunna mot västallierade flygplan. För att undvika att förbandets flygplan skulle falla i fiendehand beordrade Galland innan kapitulationen i maj 1945 att dessa skulle förstöras.

Messerschmitt Me 262

Messerschmitt Me 262

Efter krigsfångenskapen reste Adolf Galland till Argentina där han hjälpte till att bygga upp landets flygvapen. Galland återvände till Tyskland 1954. Han gifte sig ett antal gånger och fick under sitt liv två barn. Adolf Galland dog vid 83 års ålder i stillhet i sitt hem 9 februari 1996.


  • Publicerad:
    2013-03-19 05:00