VALEN. Adolf Hitler har åter kommit till makten genom demokratiskt hållna val. En intensivt hållen valkampanj belönade Hitler med en veritabel jordskredsseger – och han blir därmed administratör över ett litet distrikt i Namibia.

Detta är varken en förvriden historielektion eller ett dåligt skämt, utan en nyhet från den forna tyska kolonin Namibia i sydvästra Afrika, där en man som döpts efter den förre tyske rikskanslern, fått egen majoritet i de lokala valen.

Adolf Hitler Uunona kandiderade i de lokala valen för partiet SWAPO. Han fick 1 196 röster – att jämföra med konkurrentens 213 – och säkrade därmed en plats i regionen Oshanas styrande råd.

Adolf Hitler Uunona.

Valdistriktet Ompundja, som Hitler representerar, har färre än 5000 invånare och har länge setts som ett starkt fäste för SWAPO.

Hitler Uunona medger för tabloiden Bild att han förmodligen saknar många av sin namnes egenskaper samt att han – när det kommer till säkrandet av levnadsutrymme för det egna folket – inte ens tror sig förmögen att erövra hela regionen Oshana.

Att han fick det namn han fick förklarar han så här:

— Min far namngav mig efter denna man. Han förstod antagligen inte vad Adolf Hitler stod för.

Valsegraren berättar vidare han vanligtvis går under namnet Adolf Uunona.

Namibia är alltså ett land i västra delen av södra Afrika. Landet fick sin självständighet 1990 efter decennier av väpnade strider med grannlandet Sydafrika.

Långt innan detta var Namibia mellan 1884 och 1919 en tysk koloni, som Tyskland förlorade i och med förlusten i första världskriget.

Namibia kom då först i engelsk ägo, för att sedan hamna under sydafrikanskt styre fram till självständigheten 1990.

Det tyska kulturella inflytandet har emellertid fortfarit att vara stort ända fram till idag, vilket tydliggörs av Adolf Hitler Uunonas namn.


  • Publicerad:
    2020-12-03 22:30