INRIKES. Ett par i Jönköpings län som adopterat ett barn från utlandet ångrade sig efter ett och ett halvt år och skickade tillbaka barnet. Orsaken till varför föräldrarna ångrade sig är inte känd och svenska myndigheter står nu handfallna inför den ovanliga situationen.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Ett adoptivbarn lämnas nu tillbaka till ursprungslandet av två föräldrar i en kommun i Jönköpings län. Det är ett och ett halvt år efter att de båda tog emot adoptivbarnet, som nu är i förskoleåldern.

— Det här är väldigt udda, jag har inte varit med om något liknande och inte mina kollegor heller, säger en socialsekreterare i kommunen till SVT.

Kommunen har tagit kontakt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då de inte vet hur de ska agera.

– Vi söker nu juridisk vägledning för att ta reda på vilka möjligheter och skyldigheter vi har att agera i ärendet, säger kommunens socialchef till SVT.

Utrikesdepartementet, som kontaktats av Socialnämnden, ska ha gett order om att omhänderta barnet.

— De tar bollen, men de har sagt att det behöver vårt stöd eftersom det är kommunen som äger ärendet, tillägger socialchefen.

Barnet befinner sig redan utomlands och därmed är det ovisst hur kommunen och UD kan agera.

— Vi har fattat beslut om att omhänderta barnet enligt LVU, men det blir ju ett pappersbeslut eftersom barnet befinner sig i ett annat land.

Det är inte känt vad orsaken till att föräldrarna ångrat sig kan vara.


  • Publicerad:
    2021-03-11 11:40