INRIKES. Arbetsförmedlingen varnar för att vi inom några år kommer att få en stor brist på arbetskraft, samtidigt som massarbetslösheten består. Massinvandringen pekas officiellt ut som en del av orsaken.

af

Sverige uppges nu vara på väg in i en allt djupare kris på arbetsmarknaden som riskerar att få mycket stora effekter på svensk ekonomi.

— Vi står inför utmaningen att ha en ganska hög arbetslöshet för svenska mått och samtidigt en problematisk situation med arbetskraftsbrist, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Problemet är att gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden fortsätter att öka. Fyra riskgrupper pekas ut: de som är över 55 år, de som har en funktionsnedsättning, de utan utbildning och de som inte är födda i Europa. År 2018 beräknas fyra femtedelar av de arbetslösa tillhöra dessa grupper.

Samtidigt befarar Sjöberg att det kan bli dragkamp om den specialiserade arbetskraften i framtiden men Arbetsförmedlingen har själva insett att de inte klarar av utmaningarna de ställs inför. Då det inte är aktuellt att begränsa massinvandringen tycker Sjöberg att skolorna behöver förbättras:

— Det är otroligt viktigt att utbildningssystemet fungerar på ett relevant sätt. Vi kan inte få ett fortsatt tillflöde av ungdomar som inte har en fullgod gymnasieutbildning, avslutar han.

Källa:
Arbetsförmedlingen varnar: Stor risk för brist på arbetskraft


  • Publicerad:
    2015-02-28 20:35