Den 3/8 var Kampgrupp 101 tillsammans med en sympatisör ute i Älvsjö och spred det nationalsocialistiska budskapet. Aktiviteten fortlöpte utan störningsmoment och ett större antal affischer sattes upp.

43


  • Publicerad:
    2016-08-11 19:45