Under lördagskvällen var Kampgrupp 106 och sympatisörer ute och affischerade i Uppsala. Mången lyktstolpe blev markerad för framtida användning.

Om du vill hjälpa till i kampen för vårt folk är det dags att du går med i Nordiska motståndsrörelsen.


  • Publicerad:
    2018-12-25 15:00