Natten till den fjärde juli var aktivister ur Kampgrupp 303 ute i Hedeskoga för att sprida det nationalsocialistiska budskapet. Flertalet utav byns lyktstolpar och elskåp täcktes med affischer av varierande slag. Aktiviteten förlöpte väl och inga hinder uppstod.

image


  • Publicerad:
    2016-07-05 15:30