BROTT. En afghansk man våldtog vid upprepade tillfällen i augusti en lindrigt utvecklingsstörd 14-årig flicka i Linköping. Denna barnvåldtäkt är extra upprörande eftersom flickans utvecklingsstörning gör att hon uppfattas som yngre än vad hon är och har en mognadsnivå som motsvarar en nio eller tioårings.

En afghansk man som heter Masoud Ashuri (19970489-6977) lyckades efter månader av kontakter på sociala medier samt några träffar i verkligheten till slut få en 14-åriga lindrigt utvecklingsstörd flicka att gå med på att ha flera samlag samt ett oralt samlag under en period av några dagar i början av augusti. Flickans utvecklingsstörning gör bland annat att hon har svårt att säga nej och är lätt leda.

Bland annat hade kontakterna på sociala medier inbegripit att Masoud Ashuri skickade bilder på sitt könsorgan till flickan som i sin tur hade skickat nakenbilder av sig själv till honom.

Enligt domstolen visste Masoud Ashuri av flera anledningar att flickan var under 15 år. Bland annat hade både hon själv och hennes tvillingbror berättat för honom att hon bara var 14 år. Vidare upplevs hon enligt utlåtanden från BUP som yngre än hon samt att psykologer har förklarat att utvecklingsstörningen gör att hennes mognadsnivå motsvarar en nio- eller tioårings och att hon har problem att förstå sin sociala omgivning.

Samtliga samlag som skedde i Masoud Ashuris rum på asylboendet vid Vidingsjö motionscentrum i Linköping gick flickan mer eller mindre motvilligt med efter tjatat, övertalning samt ibland trugande med hasch från hans sida.

Ur stämningsansökan som finns längst bak i domen:

Ansvarsyrkande m.m.

VÅLDTÄKT MOT BARN

Masoud Ashuri har vid fem tillfällen under perioden den 3 augusti 2016 till den 7 augusti 2016 haft vaginala samlag med målsäganden A som är 14 år gammal och har en lindrig utvecklingsstörning. Vid ett av tillfällena har han dessutom förmått målsäganden A att utföra ett oralt samlag på honom. Vissa av samlagen har varit oskyddade. Det hände i hans bostad på ett stödboende i Vidingsjö motionscentrum, Linköping, Linköpings kommun.

Masoud Ashuri begick gärningen med uppsåt. Masoud Ashuri hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

När Masoud Ashuri greps hävdade han först att han bara var 17 år, men redan inför häktningen förstod rättsväsendet att han troligtvis var äldre än så. Inledningsvis hade han varit registrerad som att han var född 19980929, men redan innan våldtäkterna hade Migrationsverket skrivit upp hans ålder. Vidare utredning visade att han när han sökte asyl i Ungern i april 2015 hade uppgivit att han var född den 1 januari 1995.

Medicinska åldersbedömning som utfördes under september månad gav följande utlåtande:

Av ett utlåtande beträffande åldersvärdering av Ashuri utifrån erhållna röntgenbilder av tänder, handskelett och nyckelben med exponeringsdatum den 1 september 2016 och den 19 september 2016, framgår att den bästa skattningen av de sammanvägda värdena är att han är 23,6 år, att undersökningen talar bortom tvivel för att han är över 19 år samt att sannolikheten att han är över 21 år är 84 procent. Vid en samlad bedömning av den förebragta utredningen är det mest sannolikt att Ashuri vid gärningstillfällena hade fyllt 19 år.

Ser man på de tre bilderna som Masoud Ashuri har lagt upp av sig själv på Facebook så är de upplagda mellan 18 maj och 10 september 2015. Enligt hans egna påståendena om sin ålder skulle ha varit högst 16 år gammal på dessa bilder, vilket blir larvigt då det tydligt syns att han är mycket äldre än så på dessa bilder.

Redan i november 2015 hade Masoud Ashuri börjat kommentera på flickans Facebook, vilket innebär att hon bara var 13 år eller nyss fyllda 14 år när han först började intressera sig för henne.

Sakkunnigutlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum bekräftar att Ashuris sperma funnits på flera ställen i flickans trosor och byxor.

Linköping tingsrätt dömde Masoud Ashuri till två års fängelse följt av utvisning ur riket till 2026. Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom.

Eftersom inga medier hade rapporterat om gärningsmannens etnicitet och andra uppseendeväckande detaljer i detta fall så tog Informationskriget.se på sig detta trots att nyheten kan tyckas vara lite gammal. Så att viktig fakta inte bara ska försvinna i glömska utan att ha uppmärksammats. Mainstreammedia rapporterade bara om att en våldtäkt mot barn hade ägt rum, men utelämnade allt annat viktigt. Av någon anledning rapporterade inga alternativmedier om detta. Enda stället där detta uppmärksammades innan denna artikel var på Flashback.

Tycker du att det är viktigt att sådan här information som i denna artikel kommer ut till allmänheten, glöm då inte att stödja Informationskriget.se arbete. Det är många timmars informationssamlande och skrivande bakom en artikel som denna och Informationskriget.se är reklamfri för att läsarna inte ska behöva besväras av sådant.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Informationskriget.se.

Källor:
B2668-16.PDF
Linköpings TR B 2668-16 Aktbil 7.pdf
Masuod Ashoris Facebook
Ung man häktad för våldtäkt mot barn
Flashback: Man med okänd ålder, Häktad för våldtäkt mot barn i Linköping.


  • Publicerad:
    2017-02-13 16:55