DEMOGRAFI. Afrikaner protesterar mot västerländska abortkrav samtidigt som de vill ha bistånd och fortsätta sin befolkningsexplosion.

Förra veckan meddelade Sida att man vill att u-länder och hjälporganisationer som tar emot svenskt bistånd ska ha en positiv inställning till aborter. Detta som svar på att Donald Trump fattat beslut om att USA omvänt inte ska stödja grupper som utför aborter.

Den kristna tidningen Världen idag har nu publicerat en artikel där konservativa afrikaner som är motståndare till abort får komma till tals och kritiserar den nya svenska hållningen.

— Jag tycker inte att något västerländskt land har rätt att betala för aborter i ett afrikanskt land, i synnerhet där en majoritet inte vill ha abort, och då det blir ett slags ideologisk kolonisation, säger nigerianen Obianuju Ekeocha.

Även afrikanen Victor Adetula, som är bosatt i Sverige, är emot aborter i Afrika.

— För det första så strider fri abort mot kulturell praxis i alla afrikanska samhällen. Man anser att beslutet för eller emot abort inte ska tas av ”outsiders”, säger Adetula.

Vidare tror Adetula att de västerländska kraven om aborter i Afrika kommer uppfattas som försök att ”sprida omoral” och försämra relationen mellan väst och Afrika.

Förutom Sverige har bland annat Kanada också en biståndspolitik som uppmuntrar till aborter i tredje världen.

Den negroida befolkningsexplosionen
Befolkningstillväxten i Afrika skiljer sig från andra delar av världen. Tidigare påstod forskare att höjd levnadsstandard i Afrika skulle leda till en kraftigt minskad befolkningstillväxt på samma sätt som i andra delar av världen, men den uppfattningen har numera visat sig felaktig.

2016 bodde det uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i Afrika, vilket kan jämföras med att befolkningen låg på 120 miljoner 1900, 229 miljoner 1950 och 477 miljoner 1980. I vissa afrikanska länder är mer än halva befolkningen yngre än 25 år, vilket innebär att befolkningstillväxten förväntas fortskrida.

2015 ökade den afrikanska kontinentens befolkning med 30 miljoner individer och 2050 förväntas den årliga befolkningsökningen ligga på 42 miljoner människor. 2050 antas även den afrikanska befolkningen ha ökat till 2,4 miljarder, alltså en fördubbling mot för idag. Det skulle innebära att afrikaner 2050 utgör 54 procent av den förväntade samlade befolkningsökningen för hela mänskligheten.

2100 uppskattas afrikaner utgöra 82% av den mänskliga befolkningsökningen, samtidigt som andra raser förväntas minska i antal.

1955 föddes det 12 miljoner afrikaner och dessa levde i genomsnitt 37 år. 2016 föddes det 42 miljoner afrikaner och dessa förväntas leva tills de blir 60 år.


  • Publicerad:
    2017-07-19 11:45