AFRIKA. I delar av Afrika har man problem att bygga upp ett fungerande elnät då vissa afrikaner prioriterar friterad mat och tillfällig personlig profit högre.

Plötsliga strömavbrott mörklägger företag och samhällen runtom i Afrika. På en kontinent där 70 procent av afrikanerna ännu inte är inkopplade i elnätet, säger Världsbanken att även de tillverkare som är inkopplade i genomsnitt lider av 56 dagar med strömavbrott per år.

Så skriver Aljazeera i en artikel som berör ett smått absurt fenomen som ligger bakom många av strömavbrotten.

Fenomenet, som framför allt drabbat Kenya hårt, är att vandaler slår sönder elektriska generatorer för att komma åt transformatorolja som de sedan säljer till kockar som använder oljan till att fritera bland annat Maniok och ”fish and chips”. Oljan, som innehåller hälsovådliga PCB-kemikalier*, säljs för runt 60 amerikanska dollar, en betydande summa pengar i det fattiga Kenya.

Aljazeera skriver:

Kenyanernas aptit för friterad mat och billig frityrolja fördröjer landets brådskande försök att bygga ett modernt elnät, samtidigt som det lägger grunden till omfattande folkhälsoproblem.

2012 fick det kenyanska elbolaget lägga hela sju procent av sin vinst på att reparera trasiga transformatorer. Förutom oljan plundras transformatorerna också på koppartråd, som också kan ge en summa pengar till tjuven.

För att komma tillrätta med problemet i Kenya har man infört fängelsestraff på minst tio år för all vandalisering av transformatorer. Vidare har man börjat placera transformatorerna högre upp på pålar och andra svåråtkomliga platser. Många företag som har råd med det har också börjat investera i egna generatorer som de använder när det vanliga elnätet drabbas av strömavbrott.

Förutom Kenya skriver Aljazeera att fenomenet även rapporterats i östra Afrika samt söderut i Sydafrika och Nigeria.

Fotnot: PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet av det multinationella kemi- läkemedels- och jordbruksföretaget Monsanto. De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar.”

Källa:
Thieves fry Kenya’s power grid for fast food


  • Publicerad:
    2015-01-04 15:45