ANTIVITISM. En afrikansk historiker anser att all rasism kommer från de vita. Även när brun-svarta är rasister och när de ljuger om rasismen.

Foto: t v Nell Irvin Painter (CC BY 3.0); t h Jared Taylor. Bildmontage.

Den afrikanska historikern och författaren Nell Irvin Painter skrev i höstas i den judiska tidningen The New York Times att de vita är att skyllas för all rasism. Painters artikel var ett svar på ett rasistmål i New Jersey som ledde till förundersökning.

Artikeln var ett försök till en ”analys” av rasismen i Amerika, och skrevs som en kommentar på den då aktuella händelsen när fyra svarta mellanstadieflickor sade sig ha blivit trakasserade när de tittade på en fotbollsmatch i New Jersey. Enligt flickorna använde två indiska pojkar neger-ordet och urinerade på flickorna, mitt i offentligheten och utan att någon bland de andra åskådarna ingrep.

Nyheten om den rasistiska förnedringsattacken väckte allmän avsky och gav upphov till en presskonferens samt polisanmälningar som ledde till en förundersökning.

Två veckor senare lät polisen meddela att ingen urinering på flickorna hade förekommit. Eventuellt hade en mindre mängd vatten eller läsk kastats i flickornas riktning. De svarta flickorna hade ljugit, även om polisen fann att det kunde ha förekommit rasistiska skällsord mot dem.

— Vem vet vad mer de kan ha ljugit om, för internet tystnade om händelsen för fyra månader sedan, kommenterar den provite amerikanske nationalisten Jared Taylor, ledare för American Renaissance.

Taylor tror att folk ”tappade intresset” för händelsen när lögnen avslöjades och åtalet mot de indiska pojkarna lades ned.

”De vitas fel”
Nell Irvin Painter funderade i sin artikel – innan det framkommit att de afrikanska flickornas historia var en lögn – huruvida de indiska pojkarnas beteende ändå kunde betraktas som rasistiskt fast inga vita gärningsmän var inblandade; detta på grund av att ”rasism sprids av vita” människor.

Istället för att fråga oss vad pojkarnas rapporterade rasidentitet säger om attacken, bör vi förstå att pojkarna på ett nedärvt sätt utagerade amerikansk vithet genom antisvart misshandel.

De indiska pojkarna uttryckte och utagerade därmed vit rasism, och urinerade offentligen på svarta människor enligt gammal vit sed, enligt Painter.

Genom att göra som de gjorde visar förövarna att ras är en social konstruktion som människor uttrycker genom sina handlingar.

Painter menar här att de indiska pojkarna konstruerar sig som tillhörande den vita rasen genom att vara onda mot svarta, kommenterar Taylor vidare.

I sin bok The History of White People utgiven 2010 skriver Painter att:

Vithet är bara en kategori av icke-svärta, bara kvarlämningar av det som inte är svart. Men även bruna människor kan bli vita om de är tillräckligt onda.

Jared Taylor anser att The New York Times och Nell Irvin Painters arbetsgivare, Princetonuniversitetet, är medskyldiga till att den antivita rasismen brer ut sig.

Källor:
A Racist Attack Shows How Whiteness Evolves
Jared Taylor/Youtube: Two Reasons to Despise the New York Times


  • Publicerad:
    2020-03-10 13:10