Den 4 april åtalades en före detta journalist från tidningen Aftonbladet, Andreas Harne, för barnpornografibrott.

Att en f.d. medarbetare på Sveriges i särklass mest svenskfientliga tidning ägnat sig åt pedofili är väl egentligen inget som förvånar den mer insatte medborgaren. För att hitta människor som passar in i rollen som propagandister för det mångkulturella samhället med alla dess avarter, har man uppenbarligen fått leta djupt i kloakerna efter mindre moral- och karaktärsstarka individer. Det som däremot är slående är att mycket nu tyder på att Harne även verkar ha använt sin yrkesroll som journalist till att öppet bekämpa och hetsa mot människor och organisationer som är öppna fiender mot pedofilerna och dess allierade. Detta genom att använda tidningen Aftonbladet som verktyg i kampen för sig själv och sina pedofilkamraters verksamhet.

Den uppmärksamme läsaren kanske kommer ihåg en artikel som publicerades i Aftonbladet hösten 2002. Den var skriven av den nu åtalade Andreas Harne som en ”avslöjande” artikel där Svenska motståndsrörelsens tryckeri, samt ett par medlemmar i organisationen, hängdes ut. I artikeln publicerades bl.a. namnet på orten samt området där tryckeriet var förlagt, samt en detaljerad beskrivning av hur lokalen såg ut. Detta troligtvis för att bistå Svenska motståndsrörelsens politiska fiender (dvs. pedofilernas allierade) med underrättelseinformation, och som en följd av detta försöka förmå dessa att utsätta tryckeriet, och personerna som arbetade där, för attentat. Allt med Aftonbladets lednings goda minne.

Vidare i artikeln bär en av underrubrikerna texten ”Varnar för bögar” där Harne redogör för hur ”Folktribunen (Motståndsrörelsens f.d. organ – red. anm.) driver en hårdför linje. Den hänger gärna ut brottsmisstänkta invandrare och varnar för en ’bög-epidemi’ i Sverige”. Något som artikelförfattaren verkar anse vara obehagligt. Att Harne hade ett egenintresse av att försöka hindra dem som ”hänger ut” förbrytare av olika slag från att göra sin röst hörd framstår nu som allt mer klarlagt.

Det man även kan fråga sig, är om det hela tyder på att det existerar någon sorts allians, dold eller öppen, mellan homosexlobbyn och pedofilerna eller vice versa där dessa håller varandra bakom ryggen. Den någorlunda skarpsinnige individen kan givetvis, med den information som nu framkommit, dra sina egna slutsatser.

En annan, inte helt långsökt fråga, som nu måste ställas är vilka personliga motiv Aftonbladets övriga medarbetare kan tänkas ha, som driver dem att bekämpa den framväxande nationella rörelsen? Kanske svaret på denna fråga även i framtiden kan komma att besvaras av diverse polisutredningar och rättegångar.

Svenska motståndsrörelsen fortsätter oavsett att bekämpa det moraliska förfallet och vi kommer även fortsättningsvis att ”hänga ut” sexualbrottslingar när så är påkallat.


  • Publicerad:
    2006-04-05 00:00