INRIKES. När Jimmie Åkesson intervjuades i SVT menade han att det viktiga är att hålla antalet invandrade från tredje världen på samma nivå som nu och att återvandringen ska vara frivillig.

Jimmie Åkesson (SD). Foto: Sverigedemokraterna (CC BY-SA 3.0).

Jimmie Åkesson (SD) fick i SVT:s 30 minuter frågor om hur han ser på partiets återvandringspolitik. Åkesson, som menade att återvandringen ska vara frivillig, förklarade att det viktiga är att hålla antalet invandrade från tredje världen på samma nivå som nu.

På frågan om hur han ser på Moderaternas och Kristdemokraternas volymmål för mottagningen av asylanter svarade han:

— Jag har inget emot ett volymmål, men i så fall ska det vara noll givet förutsättningarna i dag.

Åkesson poängterade emellertid att det är ”nettot som är intressant”. Det går alltså att ta in fler tredje världen-invandrare som kompensation, i det fall man lyckas avvisa ett antal illegala, och fortfarande uppfylla partiets mål, skriver Fria Tider.

— Kan vi få till ett system där vi utökar de inre utlänningskontrollerna och sätter politisk kraft bakom att människor faktiskt ska avvisas när de har fått ett sådant beslut. Då kan ju nettot ändå bli noll eller nära noll, säger Åkesson i intervjun.

Han berörde inte möjligheten att dra in migranters uppehållstillstånd eller medborgarskap och att tvinga dem att återvända dit de kom ifrån.

Sverigedemokraterna har under årens lopp liberaliserat sin politik och närmat sig regeringspartiernas värderingar. Numera är partiet för så kallad ”öppen svenskhet” där ras, släktskap och etnicitet spelar mindre roll och där rasfrämlingar kan ”bli svenskar”, så länge de bemästrar svenska seder, språk och traditioner.

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg skrev inför valet 2018 om SD:s politik, som i förlängningen kan leda till att svenskarna trängs undan i sitt eget land:

I Sverige finns idag, grovt räknat då helt korrekt statistik inte finns tillgänglig, två miljoner människor som etniskt och kulturellt skiljer sig avsevärt från det svenska folket. Människor som inte naturligt hör hemma här och som inte på något vis har rätt till detta land.

Då födelsetalen är lägre bland svenska kvinnor än invandrade gör detta att ursprungsbefolkningens population minskar allt mer i relation till den utomnordiska. Att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att bli en minoritet i vårt eget land om inget görs är ett faktum. Att vi därefter på ytterligare sikt kommer att bli totalt undanträngda och faktiskt upphöra att existera som folk är även det bara att konstatera. Att inte vilja stoppa den demografiska utvecklingen är att önska det svenska och nordiska folkets oåterkalleliga utplåning.


  • Publicerad:
    2021-04-15 14:00