EKONOMI. Aktieanalytikern Peter Malmqvist varnar för att regeringens åtgärder under pandemin kommer att leda till en stigande inflation, högre räntor, och fall på börsen. 

Foto: CC public domain.

Regeringens åtgärder under pandemin kommer att få allvarliga konsekvenser för landets ekonomi, det tror i alla fall aktieanalytikern Peter Malmqvist.

Staten delade under 2020 ut miljontals kronor i stimulanspaket till företag runtom i landet för att kompensera för förlorade intäkter under pandemin. Eftersom nya pengar har tillförts till ekonomin har också inflationen ökat, en effekt som av diverse banker beskrivs vara högst tillfällig.

Detta håller inte Malmqvist med om. Han jämför situationen med den under 70-talet, då stater runtom i världen försökte kompensera för inflationen efter de stora oljeprishöjningarna.

— Samma sak säger man nu om pandemin. Regeringar och centralbanker öser ut pengar för att hjälpa företagen. Syftet är att göra gott, men biprodukten blir inflation, säger Malmqvist till SvD.

Han pekar på prisstatistik, som han tycker tyder på att det ekonomiska systemet är överhettat. Medan vissa branscher blomstrar, finns det andra som håller på att gå under. Därför finns det risk att inflationen blir självgenererande.

Om man låter de svagaste branscherna avgöra när räntesubventionerna ska tas bort kommer bostadspriserna hinna stiga med 30 procent, varnar Malmqvist.

Centralbankerna hoppas att fackförbunden inte ska efterfråga kompensation för de stigande bostadspriserna eller andra prishöjningar. Detta för att lönehöjningar också kan leda till en mer långvarig inflation.

— När systemet börjar svänga, då svänger alla med. Alla vill kompensera sig för väntade prishöjningar. Då kommer även de svaga sektorerna att tvingas höja priserna.

Med ökad inflation följer fall på börsen, då många kommer att välja att spara sina pengar på bankkonton och företagsobligationer istället för aktiemarknaden.

–I dag värderas börsbolagen till i snitt 21 gånger årsvinsten. Om räntorna stiger kan vi falla tillbaka till det historiska snittet på 16 gånger. Redan där har du ett börsfall på runt 20 procent, säger Malmqvist.

Om två år kommer vi inte ha så låga räntor som vi har idag, förutspår han.


  • Publicerad:
    2021-05-23 18:20