Det har delats ut några hundra flygblad och även satts upp en hel del klistermärken i orterna Råby, Håkanryd, Grödby och Gualöv, samtliga i Bromölla kommun. Inga problem uppstod vid något av tillfällena.


  • Publicerad:
    2012-07-04 21:49