Kamparbetet i Hälsingland har fortgått i oförminskad takt efter aktivistdagarna, även om inga nya kamprapporter har hittat fram till hemsidan sedan dess. Fokus den senaste tiden har legat på att sprida organisationens budskap till så många sveskar som möjligt på orten Iggesund i Hudiksvalls kommun.

Torsdagen den 10/5 gästades ett regnigt Iggesund för första gången på länge av medlemmar ur Hudiksvalls kampgrupp. Denna dag spred man uteslutande information från Motståndsrörelsens pågående kampanj ”Massinvandringen – En tickande bomb” och detta gjorde man genom att dela ut flygblad till boende i villaområden. Torsdagens aktivitet pågick i två och en halv timme.

Onsdagen den 16/5 hade det åter blivit dags att sprida budskapet i Iggesund, även denna gång låg fokus på att dela ut flygblad i villaområden, någonting som det minst sagt finns gott om på orten. Onsdagens flygbladsutdelning pågick i två timmar, men kunde genomföras mer effektivt än tidigare eftersom hela kampgruppen närvarade.

Bägge dessa aktiviteter kunde genomföras utan att några problem uppstod och aktiviteterna får ses som lyckade.

Förutom att ha spridit flygblad i Iggesund har kampgruppen genomfört regelbundna organisationsträningar en gång i veckan, de senaste veckorna träningen bestått av löpning, men framöver har vi planer på att komma igång med närstridsträning.

Bor du i Hälsingland och vill hjälpa till att sprida ett sanningens budskap till folket, vill du delta i våra träningar eller av annan anledning komma i kontakt med organisationen på det lokala planet? Tveka då inte att skicka ett mail till: marcus.andersson@patriot.nu.

 


  • Publicerad:
    2012-05-20 13:44