Den senaste tiden har Aktivismen i Uppsala inte kunnat rapporteras pga. tekniska problem. Detta betyder självfallet inte att aktiviteterna i sig har avstannat. Flygblad har delats ut, affischer har satts upp och även ett par sociala aktiviteter har kunnat erbjudas för uppsalas aktivister.

Senaste aktiviteten pågick i ca. 2h och strax över 100
affischer sattes upp. Inga problem har rapporterats under någon av aktiviteterna.


  • Publicerad:
    2011-06-14 10:40