Oktober månad inleddes med offentlig flygbladsutdelning och tidningsförsäljning i de två sydskånska städerna Simrishamn och Ystad.
Ca en timmes tid fanns aktivister från Motståndsrörelsen på plats i vardera stad för att sprida det nationalsocialistiska budskapet.
Aktiviteterna förlöpte planenligt och flera hundratals människor fick komma i kontakt med frihetskampen genom mottagna blad, skanderade slagord och enstaka sålda tidningar.
Polis anlände till plats i Ystad men åkte därifrån ganska omgående igen när de insåg att de inte hade något att hämta.
Dagen avslutades med en gemensam middag och gruppmöte.

Södra Skånes aktivister låter också meddela att de tidigare i veckan satt upp en hel del affischer i Simrishamn.


  • Publicerad:
    2011-10-03 18:07