MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under helgen arrangerades både de norska och danska aktivistdagarna för 2019. Här följer en sammanfogad rapport.

I Norge gick arrangemanget under parollen ”Vi ska ta kampen till en ny nivå”. Där hölls det föredrag och frågestund om IT-säkerhet, av chefredaktören för Frihetskamp.net, Martin Oppegaard. Det hölls även ett inspirerande och optimistiskt föredrag som drog paralleller mellan den nationalsocialistiska kampen i 30-talets Tyskland och den idag, av Jimmy Thunlind från Sverige.

Den norska riksledningen, med Haakon Forwald i spetsen, höll en informationsgenomgång där de bland annat berättade att man från och med nu också i Norge, liksom det meddelades för organisationens svenska medlemmar på aktivistdagarna i Sverige i januari, kommer satsa mer på interna och uppbyggande aktiviteter så som friluftsaktiviteter och föredragsverksamhet för att skapa en bättre balans med den utåtriktade verksamhet. Vidare meddelade de att sidan Frihetskamp.net framleds kommer fokusera mer på nyheter och mindre på Motståndsrörelsen. Organisationen kommer istället att ta plats på sidan Motstandsbevegelsen.org.

En frågestund hölls där deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor direkt till riksledningen. Det anordnades även en frågesport där vinnaren fick specialframtagna kaffekoppar med tyr-runor på.

I Danmark avlöpte aktivistdagarna under parollen ”Framsteg, framgång och optimering” och det hölls föredrag av fyra olika personer. Chefen Martin Durvad talade om det gångna året och framtiden för kampen i Danmark, nästeschefen Kristian Niss höll ett motiverande tal om nödvändigheten av en stark stat, och de två debuttalarna Peter Bak och Viktor Clausen pratade om Nationalsocialismen som den naturliga ordningen. respektive om ungdomen, identitet och psykisk ohälsa.

Nya aktivister utsågs och priser delades ut till två framstående aktivister för det enorma arbete de lagt ner på organisationen det senaste året.

Det hölls även kampsportsträning, bågskytte och yxkastning för deltagarna.

I både Norge och Danmark serverades det såklart också välsmakande mat och blev bra med tid över för diskussioner och god kamratskap. Enligt deltagare på de bägge olika aktivistdagarna var arrangemangen mycket lyckade och stärkande inför den fortsatta kampen!

Något längre reportage och fler bilder hittar du på Motstandsbevegelsen.org och Nordfront.dk.


  • Publicerad:
    2019-06-03 15:23