Lördagen den 1 december inleddes årets andra omgång av Aktivistdagarna. Denna gång var Aktivistdagarnas tema ”Kampens allvar”.

Även om Aktivistdagarna formellt sett inleddes på lördagen samlades arrangörer från Näste 5 redan under den snörika fredagens eftermiddag i Dalarna för att bege sig till lokalen och förbereda den inför Aktivistdagarna. Innan fredagskvällen var över hade även aktivister, medlemmar och vissa stödmedlemmar från övriga Sverige slutit upp i lokalen. Deltagarna fortsatte att tillströmma både under kvällen samt den efterföljande lördagsmorgonen.

Klockan halv åtta på lördagsmorgonen var det uppstigning och klockan nio bjöds det på frukost.

Efter frukosten och de sista deltagarnas ankomst hälsade Pär Sjögren, nästeschef i Näste 5, de församlade välkomna till Aktivistdagarna och gick igenom hur dagens schema såg ut. Därefter hälsades Klas Lund, Motståndsrörelsens ledare, som första föredragshållare välkommen upp på scenen av förväntansfulla applåder.

Föredrag av Klas Lund
Klas Lund höll ett föredrag där han bland annat analyserade två åsiktsinriktningar inom den nationella rörelsen samt resonerade kring filosofi, moral och nationalsocialism. Det första Lund gjorde var i alla fall att konstatera att åsiktsförtrycket, bland annat tack vare Internet, börjar brytas och att vi förmodligen befinner oss i början av en ny nationell våg:

”Alltfler människor reagerar mot den negativa utvecklingen i samhället och blir nationella. Systemets försök att med åsiktsterror tysta människor har till viss del brutits. Det är många människor som nu, särskilt på Internet, uttrycker sina åsikter relativt fritt. Självklart ser fienden att många av dessa människor fortfarande gör det anonymt och har därför försökt stävja denna Internet-debatt genom att försöka inskränka möjligheterna att vara anonym i kommentarsfält med mera. Detta drag från maktens sida har uppenbarligen inte fungerat. Och det är tydligt att alltfler vågar vara öppna med sina åsikter och att nationella och invandringskritiker har börjat dominera den så kallade debatten.”

Lund menade att när rörelsen växer och drar till sig stora mängder av nya anhängare finns det en risk för att rörelsen avradikaliseras, eftersom massan är reaktionär – inte radikal. Därför betonade Lund att rörelsen ska forma massan och inte tvärtom.

Avslutningsvis betonade Lund också att det inte räcker med rätt idéer, utan att det även krävs ett korrekt agerande och ett förverkligande av alla bra idéer:

”Rätt idéer är livsviktiga, och korrekta idéer är det enda som kan ge oss rätt riktning. Att agera utan en bakomliggande idé leder ingen vart. Rätt ordning måste vara idé, beslut, handling. Är tankarna bakom oklara kan det vara svårt att ta beslut, eller så tas det felaktiga beslut. Men det är inte konstruktivt att bara spotta fram idéer och att kritisera andras idéer. Idéerna måste existera i ett praktiskt sammanhang, exempelvis Motståndsrörelsens kamp. Först där, när de tillämpas, får de verklig mening. Och det spelar ingen roll hur mycket goda idéer vi har, om ingen är beredd att kämpa för dem, om ingen vågar riskera något för dem. Då är de meningslösa. […] Om folk ser att vi är beredda att offra oss för vår idé kan de också förmås att tro att den är värdefull och har betydelse. Så bortom orden måste handlingen ta vid, annars är allt förgäves.”

När föredraget var över möttes han av rungande applåder och sedan följde en kortare frågestund.

Avrapportering
Efter Klas Lunds föredrag var det dags för avrapportering från organisationens nästeschefer. Förste nästeschef upp på scenen var Emil Hagberg som berättade att Näste 1 prövat på en del nyskapande aktioner, bland annat i form av konfettiregn och elupplysta banderoller. Hagberg berättade att hans näste nästa år ska försöka hitta på än mer kluriga aktioner som skapar uppmärksamhet. Vidare rapporterade Hagberg att man inom nästet bland annat anordnat vildmarksvistelser, föredrag och andra sociala aktiviteter utöver den utåtriktade gatukampen. Angående rekryteringen meddelade Hagberg att den går bra trots trakasserier från Säpo.

När Hagberg talat färdigt hälsade han näste talare, som var Johan Lindblad från Näste 2, upp på scenen. Lindblad började med att förklara att han de senaste åren märkt av att folk överlag är mer positiva till organisationen. Även Lindblad berättade att rekryteringen går bra och han förklarade också att organisationen numera i allt högre utsträckning finner sitt stöd inom alla samhällsklasser. Kampens allvar – Aktivistdagarnas tema – kom Lindblad in på när han berättade om sitt och Fredrik Vejdelands möte med en representant från Arma Hellas. Lindblad förklarade att Arma Hellas, som fått upp ögonen för Motståndsrörelsen i och med Nordfronts lansering, såg Motståndsrörelsen som ett föredöme – vilket då såklart lägger ett stort ansvar på organisationens axlar om att leva upp till denna status som ett föredöme för utländska nationalsocialister.

Lindblad hälsade i sin tur Simon Lindberg upp på scenen. Lindberg från Näste 3 rapporterade att hans näste har en stabil och lojal kärna av aktivister. Inom nästet har det utöver den vanliga aktivismen hållits en del studiecirklar och vandringar. En av Lindbergs målsättningar inför nästa år är att tredje nästet ska bli bättre på att ordna aktiviteter för nästets stödmedlemmar.

Efter Lindbergs avrapportering var det Pär Sjögrens tur att kliva upp på scenen för att rapportera om vad som hänt inom Näste 5 och Näste 4 under det gångna året. Bland sakerna Sjögren räknade upp kan bland annat vildmarksvandringar, gemensamma träningar och föredrag nämnas. Sjögren rapporterade också att nästet bland annat går framåt i Hälsingland och Sundsvall. Sjögren berättade att kampen kommer fortsätta som vanligt i Dalarna under nästa år, men att det också finns en del planer på nya sätt att nå ut till allmänheten på.

När Sjögren rapporterat klart var det Robert Eklunds tur att rapportera om Näste 6. Det sjätte nästet har den nackdelen att avstånden i övre Norrland är stora, vilket skapar logistiska problem. Eklund förklarade dock att nästet under nästa år ska försöka lösa dessa problem. Utöver detta rapporterade Eklund att hans näste lägger ner mycket arbete på att förbättra och utveckla Nordfront.

Efter att Eklund som siste nästeschef avrapporterat informerades det om förändringar i aktivisttesternas utformning och frågor kunde ställas om aktivisttesterna. Sammanfattningsvis gäller fortfarande att man måste ha funktionell styrka och vara psykiskt stark för att klara testerna samt att kraven ser likadana ut för män och kvinnor.

Med avrapportering och information om aktivisttesterna avklarade var det dags för lunch i form av kålsoppa.

”Var beredd”
Efter lunchen var det återigen dags för ett längre föredrag, denna gång av Pär Öberg från riksledningen. Öbergs föredrag gick under rubriken ”Var beredd” och var väldigt praktiskt inriktat. Öberg började med att slå fast följande:

”Som Nationalsocialist lever man redan idag i ett otryggt samhälle och mycket tyder på att vi kommer att få se ett avgörande som blir långt mycket värre.”

Med ovanstående som utgångspunkt gick Öberg sedan steg för steg igenom hur människor redan här och nu kan och bör förbereda sig samt hur man bör förbereda sig på längre sikt. Öberg talade bland annat om vikten av att träna och hur man på olika sätt kan förbereda sig för att effektivt kunna försvara sig själv och sitt hem.

Under föredraget lyckades Öberg som vanligt locka sina åhörare till skratt – trots att ämnet var allvarligt och tydligen intresserade publiken väldigt mycket, då frågorna formligen haglade både under och efter föredraget. Vid ett tillfälle frågade Öberg först hur många i publiken som hade en bra ryggsäck, som kostar runt 4 000 kronor, och sedan hur många som hade en platt-tv, som kostar mer än 4 000 kronor. Poängen som Öberg ville få fram var att det är viktigt att prioritera. Öberg menade att nu när Sveriges politiker skrotat landets försvar är det istället upp till var och en att ha en egen ”försvarsbudget”.

I slutet av sitt föredrag uppmanade Öberg åhörarna att inte tänka ”man borde”, utan att istället se till att verkligen realisera visionerna. Föredraget avslutades sedan med en frågestund.

Nationalsocialistisk barnuppfostran
Efter Öbergs föredrag togs det en kort paus innan det blev dags för ännu ett föredrag. Föredragets ämne var nationalsocialistisk barnuppfostran och föredragshållare var Paulina Forslund.

Forslund inledde med att säga att god barnuppfostran bygger på sunt förnuft. Därefter gick Forslund igenom ett antal viktiga punkter som att föräldrarnas kontakt med barnen är det viktiga och att föräldrar bör vara samspelta. Forslunds åsikt var också att barn ska uppfostras till att bli vuxna men att barn, och då speciellt pojkar, måste tillåtas att vara vilda.

Under föredraget resonerade Forslund kring hur en nationalsocialistisk familj bör agera i olika situationer som kan tänkas uppstå i koppling till barnuppfostran. Mycket av det som togs upp var sådant som är kopplat till barnens skolgång i den moderna skolan som snart inte är mycket mer än en hjärntvättningsanstalt.

Även om nationalsocialistiska föräldrar, precis som alla andra föräldrar, vill att deras barn när de blivit vuxna något sånär ska dela föräldrarnas åsikter och grundvärderingar, menade Forslund att man inte ska tvinga på barnen sin ideologi eller börja prata politik med alltför unga barn. Vad man enligt Forslund däremot bör göra är att allmänbilda barnen och sedan steg för steg också förklara vad nationalsocialism är, för det är något som ingen annan kan eller kommer att göra för barnen.

Forslund rekommenderade också vuxna att tillbringa tid med sina barn i naturen. ”Att vistas ute i skog och mark är bra för både stora och små”, sa Forslund som också rekommenderade att föräldrar lär ut vårt folks historia samt våra sagor och myter till sina barn.

I slutet av föredraget betonade Forslund att barnen är vår framtid och att vi måste uppfostra dem med detta i åtanke. Föredraget följdes sedan av en frågestund där åhörarna än en gång visade sig vara en frågvis publik.

Uppdatering från Norge
Efter ännu en kort paus steg Haakon Forwald upp på scenen för att berätta om utvecklingen i Norge. Forwald berättade att Norska motståndsrörelsen växer. Organisationen har fått fler medlemmar, fler stödmedlemmar, fler aktivister och fler skribenter. Den norska hemsidan har också utvecklats.

Forwald hade dock inte enbart upplyftande nyheter, han hade även nyheter som upprörde. Att det går bra för Norska motståndsrörelsen har tydligen retat upp systemet som trappat upp förföljelserna och förtrycket i Norge. I Trondheim har motståndsmän hängts ut och fått hembesök av antirasister. I Bergen har det även skett uthängningar och uppstått bråk.

Av sakerna Forwald berättade om var nog det som drabbat honom själv det som mest av allt stack ut, bitvis på ett skrattretande sätt och bitvis på ett vredesframkallande sätt. Bland det som får räknas som skrattretande är det faktum att systemet, genom en noggrann granskning av en övervakningsfilm, fastslagit att Haakon Forwald har suttit upp ett (!) klistermärke och att han för detta ”brott” dömts att betala böter på motsvarande 3 600 kronor eller alternativt att sitta åtta dagar i fängelse. Utöver böterna kallades Forwald av den norska polisen till ett förhör på en polisstation angående klistermärket. Väl på polisstationen möttes han inte bara av den vanliga polisen, utan även av PST – den norska säkerhetstjänsten – som ville ställa en massa frågor.

Utöver polistrakasserierna har även antirasister ”hängt ut” Forwald genom att sätta upp affischer med bild och namn på honom i hans bostadsområde, något som inte bekommit Forwald särskilt mycket då han redan är känd där han bor och därför bara fått ökat stöd på orten, bland annat i form av ett par nya stödmedlemmar.

Den norska säkerhetstjänsten har också orsakat problem för Forwald både när det kommer till boende och med hans släkt. Dessa problem sägs inte försvinna om inte Forwald offentligt tar avstånd från nationalsocialismen och bryter med Motståndsrörelsen.

När Forwald lakoniskt konstaterade att han genom att delta på Aktivistdagarna tydligen valt att stå fast för Nordens sak istället för att ta avstånd från sina åsikter och sa att han inte hade något mer att säga, då reste sig alla åhörarna unisont upp och överröste honom med kraftfulla applåder.

Föredrag om Horst Wessel
Efter uppdateringen från Norge serverades det kaffe under en kortare paus innan det var dags för Simon Lindberg att som vanligt leverera ett retoriskt kraftfullt tal.

Lindberg började med att jämföra kampen av idag med kampen i 1920- och 1930-talets Tyskland och konstaterade att kampen av idag på många sätt är enklare och mindre brutal än vad kampen i Tyskland var på den tiden. I Sverige av idag finns en välfärd och ett välstånd som vida överträffar välfärden och välståndet i det dåtida Tyskland. I Tyskland var kampen så pass brutal att det årligen dog kämpar under kampen om gatorna runt om i landet.

Det nu rådande bekväma tillståndet i Sverige kommer dock inte att vara förevigt och Lindberg förklarade i sitt föredrag att det är vår uppgift att förebereda oss inför dagen då förutsättningarna förändras.

Lindberg gick sedan tillbaka till 1920- och 1930-talets Tyskland och berättade om Horst Wessels tragiska men inspirerande livsöde. Lindberg berättade hur Wessel och SA bekämpade Röda fronten i Berlin, hur Wessel klättrade i graderna inom SA och så småningom – när han fick välja att ta över befälet av en valfri SA-avdelning i Berlin – valde att ta över den mest utsatta avdelningen i det mest kommunisttäta distriktet i Berlin, vilket till slut kostade honom livet.

Lindberg förklarade sammanfattande att Horst Wessel var en man som stod upp för nationalsocialismen och tog kampen på allvar. Vidare menade Lindberg att offervilliga kämpar som Horst Wessel är nödvändiga för segern, då som nu. När Lindberg avslutningsvis kommer in på kampen av idag och de offer av tid, pengar och blod som kommer att bli nödvändiga i framtiden höjdes stämningen i lokalen markant och när Lindberg slutade att tala möttes han av stående ovationer från den hänförda publiken.

Film och julbord
Lindbergs föredrag följdes av en kortare paus innan det blev dags att se en ny film som Motståndsmedia arbetar på. En representant från Motståndsrörelsens Media berättade att det var ett gammalt projekt som nu återupplivats och uppdaterats och snart förhoppningsvis kan visas för allmänheten.

Trots förklaringen om att filmen skulle förbättras en del, gav filmen redan nu ett väldigt professionellt intryck. Filmen var över 20 minuter lång och ska fånga och presentera Motståndsrörelsens anda samt skildra organisationens olika verksamhetsområden.

Efter att filmen och den efterföljande diskussionen om den var över blev det äntligen dags för middag, som till deltagarnas stora glädje visade sig vara ett julbord. Ätandet pågick länge men övergick så småningom alltmer till allmänt samkväm och diskuterande. Sent på kvällen blev det slutligen dags för alla att sova.

Nordfront-möte
Klockan sju den nästkommande söndagsmorgonen beordrades uppstigning och kort därefter åts det frukost. Både innan och efter frukosten började deltagarna packa ihop sina tillhörigheter och ta ut dessa till bilarna.

Innan Aktivistdagarna var helt över hölls dock ett större möte för Nordfronts redaktionsmedlemmar. På mötet gick man igenom hemsidans utveckling under det halvår sidan existerat. Fredrik Vejdeland, Nordfronts chefredaktör, meddelade att sidan sedan den lanserades har fördubblat sitt läsarantal.

Därutöver gick man igenom vilka nya redaktörer, skribenter, medarbetare med mera som rekryterats under Aktivistdagarna. Man diskuterade också nya projekt och satte upp målen som Nordfront ska uppnå inför nästa upplaga av Aktivistdagarna, som ska hållas om runt ett halvår. Under mötet diskuterades också Motståndsmedias utveckling och en hel del andra saker.

När Nordfrontmötet till sist var över var det slutligen dags att säga farväl för den här gången.

Mer information om Aktivistdagarna följer.


  • Publicerad:
    2012-12-06 13:59