Söndagen den 3/4 hade Näste 4 månadsmöte och därefter regelbunden fysisk utövning. Dagen till ära utfördes aktivisttestet både inomhus och utomhus.

Flertalet närvarande klarade alla delar av testet, och det goda resultatet visar på stor träningsdisciplin bland Näste 4:s aktivister.

Efter avklarat aktivisttest utfördes ett antal rekryteringsmöten med nya framtida kämpar.

723


  • Publicerad:
    2016-04-05 18:00