Den 6 december pryddes lyktstolpar i Smålandsstenar med det nationalsocialistiska budskapet. Aktiviteten fortgick utan problem.

20161202_01043820161202_010447


  • Publicerad:
    2016-12-07 17:00