Under vecka 17 har aktiviteterna fortsatt i Luleå. Veckan inleddes med att flertalet banderoller tillverkades, varav 7 stycken sattes upp på strategiska platser för att exponera organisationens internetadress på bästa sätt. Senare under nämnda vecka ersattes vänsterpropaganda med ett 50-tal av organisationens affischer. Allt har gått bra och fler aktiviteter är redan inplanerade.


  • Publicerad:
    2011-05-01 20:52