Dagens datum 19 mars: Den 19 mars 1905 föddes Albert Speer som är mest känd för sina bidrag till Tredje rikets imponerande arkitektur. Speer gjorde även stordåd under sin tid som rustningsminister.

Speer-2

Albert Speer föddes i Mannheim den 19 mars 1905. Familjen Speer levde under, för tiden, goda förhållanden. Fadern var en framgångsrik arkitekt i hemstaden och modern var dotter till en rik företagare som härstammade från den kejserliga fältmarskalken von Pappenheim.

När det var dags att väja inriktning på studierna valde Albert samma bana som sin fader och farfader. Han påbörjade sina arkitekt-studier vid universitet i Karlsruhe läsåret 1923. De två kommande åren flyttade Albert sina studier till det mer prestigefyllda universitet i München och därefter till Berlins tekniska universitet.

Sommaren 1927 utexaminerades Albert Speer som arkitekt från universitetet i Berlin. Han började direkt efter examen arbeta som assistent till sin lärare, Heinrich Tessenow. Åter efter sin examen gifte sig Albert med sin långvariga kärlek Margarete Weber. Paret kom att få sex barn.

Sitt första möte med Nationalsocialismen kom Albert Speer att få under det tidiga trettiotalet, då han besökte att partimöte som hölls i Berlin. Vid mötet såg han Adolf Hitler för första gången och imponerades stort av Hitlers framförande. Några månader efter mötet gick Albert Speer med i NSDAP.

Sitt första jobb som arkitekt i partiets tjänst kom sommaren 1932 då han var i Berlin för att hjälpa till med arbetet inför riksdagsvalet. Partikansliet i Berlin behövde renoveras och Joseph Goebbels fick rekommendationer att använda den unge arkitekten för jobbet.

Efter att NSDAP vann riksdagsvalet 1933 kom arbetsuppgifter för partiet och staten tätare. Speer fick bland annat genomföra renoveringen av propagandaministeriets kansli och utforma arkitekturen för partidagarna för 1933. Under det sistnämnda uppdraget träffade Speer Adolf Hitler personligen för första gången.

Kontakten med Hitler skulle efter detta första möte komma att intensifieras då Speer fick fler och fler jobb i statens tjänst. Ledaren imponerades av den unge arkitektens talanger och de kom snart att utveckla en personlig vänskap och en ömsesidig respekt.

Albert Speer tillsammans med Hiter och Arno Breker vid ett besök i Paris

Albert Speer tillsammans med Hiter och Arno Breker vid ett besök i Paris

1934 utsågs Speer till partiets chefsarkitekt och han fick posten som chef för statens byggnadskontor. Speers första uppdrag på den nya posten var att rita Zeppelinfeld, en utbyggnad av partiets samlingsområde i Nürnberg. Zeppelinfeld visades för den stora allmänheten i Leni Riefenstahls film Viljans Triumf.

Zeppelinfeld

Zeppelinfeld

Översiktsbild över Zeppelinfeld

Översiktsbild över Zeppelinfeld

Albert Speer hade också del i arkitekturen kring de olympiska arrangemangen i Berlin. För sina ritningar till 1937-års världsutställning i Paris vann Albert Speer guldmedalj. Samma år utsågs Speer till huvudstadens byggnadsinspektör, en tjänst som motsvarade statssekreterare och direkt underställd ledaren själv.

Under 1937 fick Speer i uppdrag att helt rita om rikets huvudstad. Projektet har i efterhand kallats Welthauptstadt Germania, eller bara Germania (uttrycket kommer från Speers egen biografi). Projektet började realiseras redan året efteråt, och kom att pågå fram till krigsslutet.

germania_main

germania-2

germania

Under 1938 fick Speer i uppdrag att rita det nya rikskansliet. Efter krigsutbrottet i september 1939 kom Speers arbetsuppgifter att förändras, mycket av hans jobb skulle i fortsättningen ha att göra med den tyska krigsansträngningen. I februari 1942 utsågs Albert Speer även till rustningsminister, sedan företrädaren Fritz Todt avled vid en flygkrasch.

Det nya riksdagskansliet

Det nya riksdagskansliet

Trots de västallierades tilltagande terrorbombningar av landet kom Albert Speer under sina år som rustningsminister se till att produktionen av krigsmaterial ökade kraftigt ända fram till de sista krigsmånaderna. Tysklands högsta produktion av exempelvis stridsvagnar genomfördes under 1944, då närmare 19 000 stridsvagnar producerades, jämfört med dryga 11 000 åter före.

Speer vid ett besök på en stridsvagnsfabrik

Speer vid ett besök på en stridsvagnsfabrik

Speer utomordentliga organisatoriska förmågor gjorde de västallierade bombningarna av industriella områden i stort sett verkningslösa.

Speer vid ett besök vid krigsindustrin

Speer vid ett besök vid krigsindustrin

Under de sista krigsmånaderna kom Albert Speer att sabotera de order som fanns för att förstöra viktiga krigsindustrier och krigsmaterial så att dessa inte skulle falla i fiendens händer. Han erkände sin ordervägran till ledaren, när de två kom att träffas för sista gången i april 1945. I Adolf Hitlers politiska testamente ströks Albert Speer på grund av denna ordervägran.

Albert Speer tillfångatogs av brittiska trupper den 24 maj 1945 i syfte att ställa honom inför rätta tillsammans med andra nationalsocialistiska företrädare. Speer åtalades vid skådeprocessen i Nürnberg på fyra punkter. Han fälldes på två av punkterna och dömdes till 20 års fängelse.

Efter sin frigivning i oktober 1966 levde Albert Speer sitt liv i stillhet, han ställde upp på ett stort antal intervjuer av journalister. Vid 76-års ålder avled Albert Speer i London där han skulle  vara med i ett BBC-program om krigsåren.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-19.


  • Publicerad:
    2019-03-19 00:00