UTRIKES Det ekonomiska blocket BRICS växer stadigt. Nu är det Algeriet som knackar på dörren. Det nordafrikanska landet uppfyller enligt dess utrikesministerium alla kriterierna för ett medlemskap.

Algeriet har enligt uppgifter lämnat in en officiell ansökan om att gå med i BRICS. Tillkännagivandet ska ha kommit från Leila Zerrouki, utrikesministeriets särskilda sändebud för internationella partnerskap, som framförde det i statlig radio. Hon betonade särskilt att landet enligt henne redan uppfyller kriterierna för ett medlemskap.

Algeriets president Abdelmadjid Tebboune sade i somras att hans land är angeläget att ”ansluta sig till Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika i BRICS”. Vid ett senare tillfälle lät den ryske ambassadören i Algeriet Valeryan Shuvaev förstå att Moskva inte har några invändningar mot Algeriets anslutning till BRICS.

Vid årets BRICS-toppmöte, som hölls online i juni, presenterades ett prospekt, enligt vilket blocket utökas till att omfatta så många som 13 ytterligare länder. Algeriets president Tebboune var den första gästen som talade vid eventet och han efterfrågade ”en ny ekonomisk ordning där rättvisa och jämlikhet mellan länder råder.”Rysslands vice utrikesminister Sergey Ryabkov uppgav i september att ledarna för BRICS-länderna håller på att utveckla en ny standardiserad procedur för behandling av medlemsansökningar.