DJUR & NATUR Från och med januari 2023 införs en ny lag, som innebär att alla katter ska registreras i Jordbruksverkets nya kattregister.

Starka krafter i Sverige har länge verkat för en ny lag om märkning av katter. För drygt ett år sedan uppvaktade till exempel organisationen Djurskyddet Sverige regeringen i frågan. Man framförde krav på obligatorisk märkning och överlämnade över 40 000 namnunderskrifter – ett initiativ som inte verkar ha varit förgäves.

Från januari 2023 blir det nämligen lag på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Tvånget gäller samtliga katter som är över fyra månader gamla. Undantag beviljas om katten är född före 1 januari 2008. Katten kan märkas med chip eller en tatuering i örat. Detta kan göras hos en veterinär, alternativt en godkänd ID-märkare om man enbart vill ha ett chip.

Är alla katter märkta och registrerade blir det enklare att återbörda rätt katt till rätt hem i de fall där man hittar en katt ute, argumenterar lagstiftaren. Det blir även enklare att se ifall en katt är hemlös och i så fall behöver omhändertas. Jordbruksverkets kattregister kommer att öppna den 2 januari 2023. Man kan registrera sin katt med hjälp av Bank-ID, detta kommer att kosta 40 kronor per katt. Det går även att registrera med hjälp av en blankett men kostnaden ökar då till 100 kronor per katt. Även om katten är registrerad i andra register såsom SVERAK eller DjurID, så behöver man själv registrera den hos Jordbruksverket.