POLITIK. Under torsdagen fattar regeringen beslutet att alla lärare ska utbildas i sexualkunskap, även de som undervisar på lågstadiet. Orsaken är att porren får inflytande allt längre ner i åldrarna.

Nu ska alla lärare ner till förskoleklass kunna undervisa i sexualkunskap. Foto: Max Pixel (CC0 1.0).

Flera medier har på senare tid rapporterat om unga som skadas fysiskt och psykiskt under sex. Både Svenska Dagbladet och Aftonbladet har lyft fram vittnesmål från barnmorskan Katarina Svensson Flood om unga som ställer upp på ”hårt sex” för att de upplever att det förväntas av dem.

— Internet gör allt så mycket mer tillgängligt och till stor del är det som förr var våldsporr, mainstream i dag. Gränserna flyttas fram, säger Svensson Flood.

Högskoleminister Matilda Ernkrans (S) har reagerat starkt på rapporterna om hur unga pressas till hårdhänt sex, och hur tjejer söker hjälp hos barnmorskor för smärta och skador i underlivet.

— Det är fruktansvärt upprörande, jag reagerar med ilska. Jag är själv förälder och många med mig undrar hur det kunnat bli så här. Unga tjejer och killar ska inte få sin första sexualundervisning från porrindustrin, säger Ernkrans.

Därför fattar regeringen idag beslut om att göra utbildningen i sexualkunskap och samlevnad till ett obligatoriskt examensmål för alla som ska undervisa från förskoleklass och uppåt. Ämnet ska även döpas om till ”sex och relationer”. Förändringarna ska gälla från och med höstterminen 2021.

I dag är utbildningen i sex- och samlevnad bara obligatorisk för de lärare som ska undervisa i årskurs sex till åtta. Enligt Ernkrans har många lärare känt att de inte har tillräckligt med utbildning och kunskap för att kunna undervisa i sex- och samlevnad.

Lärarförbundet välkomnar att sex- och samlevnadsundervisningen blir obligatorisk på samtliga lärarutbildningar, men ställer sig frågande till varför det inte införs även i förskollärarprogrammet.

— Att bli trygg i sin identitet och kroppsliga integritet är viktigt från en tidig ålder, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förskolan har hand om barn från ett till sex års ålder och det finns många föräldrar som ifrågasätter om det är rätt att börja tala med barn om sexualitet och genusidentiteter redan på det stadiet.

Jörgen, en upprörd förälder i Norrköping som Nordfront har talat med, säger:

— När det sitter regnbågsflaggor på förskolan och min fyraårige son kommer hem och säger att han ska bli en flicka och ha en snippa, då undrar man ju vad de håller på med.

Han påpekar också att det talas om porren och skolan, men man utelämnar helt föräldrarnas roll att ge sina barn en sund syn på det här området.


  • Publicerad:
    2020-09-03 14:20