NEW YORK. Enligt en ny lag som stadens borgmästare Bill de Blasio skrivit under ska alla offentliga toaletter i New York bli könsneutrala.

hen

Samtliga offentliga toaletter i New York ska bli ”könsneutrala”.

New Yorks borgmästare Bill de Blasio har undertecknat en ny lag om att alla offentliga toaletter i New York ska bli ”könsneutrala”. Alla toaletter som idag är till för antingen herrar eller damer kommer att göras om till gemensamma unisex-toaletter med tillhörande ”könsneutrala” skyltar.

Enligt borgmästaren, som i och med den nya lagen tvingar kvinnor och män att dela toalett, görs detta tilltag för att ingen ska behöva känna sig rädd samt för att öka värdigheten. Om det är kvinnor som känt sig rädda när de delat toalett med andra kvinnor, eller hur det hela ligger till, framgår inte av borgmästarens uttalande.

– Vi har kommit ännu ett steg närmare att bli en plats där alla kan leva med värdighet, fria från rädslor och fria från fördömanden, säger de Blasio.

Även i Philadelphia, Washington och Austin har liknande lagar införts.

Källa:
NY-lag om könsneutrala toaletter


  • Publicerad:
    2016-06-29 12:35