Redan nästa år kan ett års program på gymnasiet bli verklighet. Förslaget har varit mycket kritiserat och ingår i den budget regeringen presenterar nästa vecka.

Det var utbildningsminister Jan Björklund som öppnade möjligheten för ungdomar som inte kan eller orkar läsa ett längre program, att få läsa ett kortare yrkesinriktat program helt utan teoretiska ämnen. Det motiverar han med att det är bättre att ungdomar fullföljer en kortare utbildning än att man hoppar av en lång utbildning. Björklund hänvisar till statistik som visar på att det är tio till tjugo tusen ungdomar som idag hoppar av gymnasiet av olika orsaker.

”Klart att det vore jättebra om alla blev akademiker, men verkligheten är inte sådan,” säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till Dagens Nyheter.

Kritiker till förslaget menar att en 17-åring med ett års gymnasium, utan allmänna teoretiska kunskaper, kan få det svårt i arbetslivet. Alliansen stänger även ute ungdomar från arbetarklassen, som i högre grad väljer yrkesinriktade utbildningar, från möjligheten att skaffa sig en högre utbildning vid ett senare skede i livet.

Målsättningen är att man redan till höstterminen 2013 kan få dessa korta gymnasieprogram, men definitivt till hösten 2014.


  • Publicerad:
    2012-09-24 19:01