INRIKES. De få svenskar som intresserar sig för att ideellt verka för migrantinvasionen har minskat de senaste åren.

Svenskars intresse för att hjälpa migranter att ”integreras” i Sverige minskar. Efter etablissemangsmedias invasionshets år 2015 ökade antalet svenskar som ville hjälpa migranter, för att därefter – när verkligheten kommit ikapp – ha avtagit kraftigt.

— Det avtog under 2016 och tyvärr är det en nedåtgående trend. Det är paradoxalt, många som kom hit 2015 studerar på SFI nu och är i den fasen att de mer än någonsin behöver nätverk och kompisar, säger Natassia Fry, grundare av folkblandarorganisationen Kompis Sverige.

Andra svenskfientliga organisationer påpekar hur de flesta av deras hjälparbetare bara engagerade sig när mediahetsen var som starkast.

— När folk började gå genom Danmark och kom med tåg till Malmö var det lätt att engagera sig. Det var tydligt vad man kunde göra, dela ut vatten, mat och kläder. Då speglade våra frivilliga Sveriges befolkning, vi hade asylsökande själva, äldre damer och småbarnsföräldrar. Vi kunde inte ens ta emot alla som ville engagera sig, nu är det inte samma tryck, säger Jacob Ingelgren från Röda korset.

Företrädare för Svenska kyrkan upplever också att svenskars missriktade altruism minskar och att arbetet med att ta emot rasfrämlingar i Sverige mer och mer tagits över av dem själva:

— Ett trendbrott vi ser är att fler nyanlända själva i allt större utsträckning blir volontärer i församlingarnas verksamheter, säger Sofia Sörner, sakkunnig i migrationsfrågor.

Källa:
Så har svenskarnas engagemang förändrats efter flyktingkrisen


  • Publicerad:
    2018-06-22 14:00