DJUR & NATUR Naturskyddsföreningen har kartlagt Sveriges kommuners insatser för att hjälpa vildbin och pollinerande insekter.

Naturskyddsföreningen har undersökt hur Sveriges kommuner har arbetat för att förbättra levnadsförhållanden för vildbin och andra pollinerande insekter.

I en ny rapport – Sveriges bivänligaste kommun 2022 har man samlat in data från 205 kommuner som har fått svara på frågor om planeringsunderlag, praktiska åtgärder, avsatta medel och samarbete med andra aktörer, tillsammans med vilka ambitioner kommunen har haft och vilka hinder de har stött på.

Naturskyddsföreningen konstaterar att insatserna för att hjälpa vildbin har blivit allt fler de senaste två åren. Några av de insatser som förekommer oftare är bekämpning av invasiva arter, omvandling av gräsmattor till ängsmarker, anpassning av skogsbruk, kartläggning av artrika områden, med flera.

Föreningen har gett varje kommun ett antal poäng baserat på vilka insatser som man har gjort, och listar de tjugo mest bivänliga kommunerna i Sverige:

1 Sollentuna kommun - 53
2 Upplands Väsby kommun - 51
3 Linköpings kommun - 48
4 Borlänge kommun - 45
Helsingborgs stad - 45
Karlstads kommun - 45
Tierps kommun - 45
8 Göteborgs stad - 44
9 Jönköpings kommun - 43
Karlskoga kommun - 43
Lunds kommun - 43
12 Motala kommun - 42
Växjö kommun - 42
14 Alingsås kommun - 41
15 Järfälla kommun - 40
Lidingö stad - 40
Lomma kommun - 40
Nybro kommun - 40
19 Huddinge kommun - 39
Kristianstads kommun - 39

Naturskyddsföreningen