POLITIK. Antalet politiker som lämnar sina uppdrag i kommunfullmäktige har blivit allt fler under de senaste åren.

Tomma stolar är en allt vanligare syn i kommunfullmäktige runt om i landet.

Närmare två av tio kommunfullmäktigeledamöter har lämnat sina uppdrag runt om i landet sedan valet 2014. Sammanlagt handlar det om 2.185 ledamöter som av olika anledningar har valt att hoppa av eller har uteslutits ur sina respektive partier.

— Avhoppen ökar, det är ett problem för demokratin, säger Jan Olsson, professor i statskunskap vid Örebro universitet.       

Fler kvinnor än män har lämnat sina platser i fullmäktige och Sverigedemokraterna är det parti som har tappat flest ledamöter, vilket delvis kan förklaras med partiets häxjakt på “ideologiskt avvikande” medlemmar. Centerpartiet är det parti som har haft minst antal avhoppare.                  

— Fortfarande röstar flest av oss på ett parti men personrösterna har blivit lite vanligare och viktigare i svensk demokrati, säger Olsson.

Källa:
Avhoppen bland politiker ökar


  • Publicerad:
    2017-04-03 20:45