BELÅNING Pantbanken Sverige redovisar rekordsiffror för utlåning under årets första sex månader. 526 miljoner kronor lånades ut – en ökning med 25 procent jämfört med föregående halvår.

Räntehöjningar, skenande inflation och eskalerande prisstegringar har slagit hårt mot åtskilliga svenska hushåll. Många av de hushållsbudgetar som underskattat denna utveckling har spruckit – kanske för att marginalerna på grund av tagna lån inte var så stora. En tillfällig lösning på ebb i kassan kan vara belåning mot pant – och det visar sig att Pantbanken Sverige noterar rekordsiffror för utlåning under årets första sex månader.

Banken lånade under det första halvåret 2022 ut 526 miljoner kronor – en ökning med 25 procent och rekord i låneinrättningens historia. Under juni månad 2022 lånades 37 procent mer ut än under samma månad föregående år.

— Man vill ha ett kort lån för att kunna betala räkningar, kommenterar bankens vd Peter Sundström till SVT.

— Vi står alla vid kassan och märker av ökade elpriser, bensinpriser och matpriser, tillägger han.